Νέες θέσεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου

Για τους επιλαχόντες του προγράμματος ΕΣΠΑ

126


Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3070/11.7.2016  που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος 2016-2017, και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού ενώ είχαν πλήρη φάκελο, θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του Φορέα: Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ. Ο. Ε. Π. Α. Π.- ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Δήμου Βόλου, στο κτίριο του Μεταξουργείου διεύθυνση: (Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως), τηλέφωνο 2421040740, 2421049666. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που αφορά τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς θα δώσει βεβαίωση περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους σύμφωνα με τις θέσεις που διαθέτει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τηρήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία που έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε αποστέλλοντας ταυτόχρονα την αίτηση τους καθώς και τη σχετική βεβαίωση του Φορέα. Η όλη διαδικασία θα  πρέπει να υποβληθεί, σε αρχεία μορφής pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε είναι η: 25/9/2016 και ώρα 23.59 μ.μ.

Απάντηση