Χορωδιες στο Συνεδριακο Κέντρο της Μητρόπολης

194

Στιγμιότυπα από τις Χορωδιες στο Συνεδριακο Κέντρο της Μητρόπολης.

 

Απάντηση