Προθεσμία για την Συγκομιδή ποικιλιών σταφυλιών

0
620

Θέμα:¨Νέα προθεσμία (καταληκτική) για την υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής οινοποιήσιμων

ποικιλιών σταφυλιών έτους 2016¨.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ανακοινώνει προς τους αμπελουργούς ότι, με νεότερη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι εκ νέου δυνατή η συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών από την 09-01-2017 έως και την 15-01-2017 (καταληκτική προθεσμία βάσει του κανονισμού 436/09).

Ως γνωστό οι δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών υποβάλλονται πλέον με ευθύνη του αμπελουργού μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας ¨Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων¨ της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι αμπελουργοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και στο τηλέφωνο 2421352402.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

 

 

Δρ. Λιάνος Νικόλαος

Γεωπόνος

Απάντηση