18 Οκτωβρίου. Ημέρα Ανεξαρτησίας του Αζερμπαιτζάν

238
Η ιστορία αναπόφευκτα μας αποδεικνύει ότι η διατήρηση της ανεξαρτησίας είναι πολύ πιο
δύσκολη από την απόκτησή της. Το Αζερμπαϊτζάν είχε δύο φορές την ευκαιρία να γίνει
κυρίαρχο κράτος κατά τον 20ο αιώνα. Δυστυχώς, η Λαϊκή Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, το
πρώτο κοσμικό δημοκρατικό κράτος στην Ανατολή, το οποίο εδραιώθηκε το 1918, υπήρξε μόνο
για 23 μήνες.
Μετά από 71 χρόνια Σοβιετικής καταπίεσης, το Αζερμπαϊτζάν αποκατέστησε την ανεξαρτησία
του στις 18 Οκτωβρίου 1991
Αφού επέστρεψε στην εξουσία o εθνικός ηγέτης Χεϊντάρ Αλίγιεβ το 1993, η χώρα κατάφερε να
λάβει αποφασιστικά μέτρα για να εκπληρώσει την ιδέα της εθνικής ανεξαρτησίας και να
αποκαταστήσει τις παραδόσεις της κρατικής υπόστασης και της κυριαρχίας.
Μία από τις ορόσημες συμφωνίες, «Το συμβόλαιο του αιώνα», για την εξερεύνηση και την
ανάπτυξη της μεγαλύτερης πετρελαιοπηγής στον αζέρικο τομέα του λεκανοπεδίου της
Κασπίας, υπογράφτηκε με 13 κορυφαίες ξένες εταιρείες στις 20 Σεπτεμβρίου 1994
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεβ, ακολούθησε την πολιτική που
αποσκοπούσε στην αναβίωση και τον εκσυγχρονισμό όλων των τομέων της κοινωνικής ζωής
της χώρας, τη διοχέτευση ενός μεγάλου μέρους των ενεργειακών εσόδων στη διαφοροποίηση
της οικονομίας και την ανάπτυξης του μη πετρελαιοπαραγωγικού τομέα. Η υλοποίηση
πολυάριθμων κρατικών προγραμμάτων και έργων έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην
οικοδόμηση ενός ισχυρού οικονομικού δυναμικού, στην κινητοποίηση και την αποτελεσματική
χρήση ανθρώπινων πόρων, τη δημιουργία ενημερωμένων υποδομών σε όλους τους τομείς της
χώρας και τη βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων.
Η διορατική, συνετή και επιτυχημένη ενεργειακή στρατηγική έθεσε σταθερά θεμέλια για την
υλοποίηση του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, ένα φιλόδοξο διεθνές έργο υποδομής με
στόχο να βελτιώσει την ασφάλεια της προμήθειας και την ποικιλομορφία των πηγών και
διαδρομών του φυσικού αερίου για την ΕΕ, εφοδιάζοντας Ευρωπαίους πελάτες με φυσικό
αέριο του Αζερμπαϊτζάν, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
Το Αζερμπαϊτζάν σημείωσε μεγάλη πρόοδο στον τομέα της οικοδόμησης στρατού. Η
διαδικασία οικοδόμησης του στρατού έχει ιδιαίτερη σημασία για το Αζερμπαϊτζάν, καθώς το
είκοσι τοις εκατό της επικράτειας της χώρας βρίσκεται ακόμη υπό την κατοχή των Αρμενίων. Το
Αζερμπαϊτζάν ήταν πάντα προσηλωμένο στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης μέσω
διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σημερινός στρατός του
Αζερμπαϊτζάν είναι ικανός να απελευθερώσει το Ναγκόρνο Καραμπάχ και τις επτά
παρακείμενες περιοχές του Αζερμπαϊτζάν από την κατοχή.
Το σύγχρονο Αζερμπαϊτζάν αναγνωρίζεται ως ένας πολύ αξιόπιστος συνεργάτης στη διεθνή
σκηνή. Το Αζερμπαϊτζάν παρουσιάζει μια θέση αρχής για κάθε θέμα με βάση τους κανόνες και
τις αρχές του διεθνούς δικαίου.
ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ!

Απάντηση