Ακολουθία Άχραντων Παθών

317
Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Ανακασιάς ΒΟΛΟΥ
ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ