Αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών   οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έτους 2018.

444

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ανακοινώνει στους Αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή της φετινής Δήλωσης Συγκομιδής σταφυλιών, από 15 Ιανουαρίου 2019, που είχε αρχικά ανακοινωθεί, σε 15 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Αξιοποίησης & Τεχνολογίας Τροφίμων, τμήμα Αμπέλου, Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (αριθμ. πρωτ. 4231/160659/20-11-2018).

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να μπορούν να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα οι δηλώσεις παραγωγής οίνου που έχουν καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιανουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι αμπελουργοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  στο τηλέφωνο  2421352402.

 

 

Ο  Προϊστάμενος  της  Διεύθυνσης

 

 

 

Δρ.  Λιάνος  Νικόλαος

Γεωπόνος