Ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ”

657

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ”, που συνεδρίασε στις 4 Μαΐου 2017, και συζήτησε μεταξύ άλλων, το εξώδικο που απεστάλη από τον Αθανάσιο Τζήμα, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Το ΔΣ σεβόμενο το καταστατικό του συλλόγου καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων του, σέβεται την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8 Ιουνίου 2016, σύμφωνα με την οποία υπεύθυνος, του ποδοσφαιρικού τμήματος, για την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 – 2017 είναι ο κ. Αθανάσιος Τζήμας. Ο κ. Τζήμας έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει τη τρέχουσα αγωνιστική χρονιά. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να αποπληρώσει κάθε οφειλή στο ποδοσφαιρικό τμήμα, να συντάξει τον οικονομικό απολογισμό του τμήματος που μαζί με το βιβλίο Πρακτικών Συμβουλίων της Διοικούσας Επιτροπής οφείλει να παραδώσει στο ΔΣ για τη χρονιά που διοίκησε έως τις 8 Ιουνίου 2017 όπου λήγει και επίσημα η θητεία του.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ

Απάντηση