΄΄Ανακοίνωση δρομολογίων΄΄.

687

1.- Σας αποστέλλουμε νέο πίνακα δρομολογίων, που αφορά στο Ε/Γ-Ο/Γ ΄΄ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ΄΄ Ν.Π. 9937, ο
οποίος θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 29-05-2018 έως και 21-06-2018.
2.- Παρακαλούμε για την ευρεία δημοσίευσή του αδαπάνως για το δημόσιο, προκειμένου ενημερωθεί το
επιβατικό κοινό.-

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
Πλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΝΑΛΗΣ Εμμανουήλ