΄΄Ανακοίνωση δρομολογίων΄΄

562

.

1.- Σας αποστέλλουμε νέο πίνακα δρομολογίων, που αφορούν στο Ε/Γ-Υ/Γ ΄΄ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΕΡΑΤΩ΄΄ Ν.Π.
11061 ο οποίος θα ισχύει από 01-06-2018 έως και 15-06-2018.
2.- Παρακαλούμε για την ευρεία δημοσίευσή του αδαπάνως για το δημόσιο, προκειμένου ενημερωθεί το
επιβατικό κοινό.-