Ανακοίνωση δρομολογίων

598

1.- Σας αποστέλλουμε νέο πίνακα δρομολογίων, που αφορά στο Ε/Γ-Υ/Γ ΄΄ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΕΡΑΤΩ΄΄ Ν.Π.
11061 ο οποίος θα ισχύει από 05-06-2018 έως και 14-06-2018.
2.- Παρακαλούμε για την ευρεία δημοσίευσή του αδαπάνως για το δημόσιο, προκειμένου ενημερωθεί το
επιβατικό κοινό.-

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
Πλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΝΑΛΗΣ Εμμανουήλ

foto:arxeio