Ανακοίνωση τροποποίησης δρομολογίων ΄΄ΠΡΩΤΕΥΣ΄΄

613

1.- Σας ενημερώνουμε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ ΄΄ΠΡΩΤΕΥΣ΄΄ Ν.Π. 4007, Παρασκευή 16-03-
2018 – Παρασκευή 23-03-2018 – Παρασκευή 30-03-2018 – Παρασκευή 06-04-2018 – Παρασκευή 13-04-2018
Παρασκευή 20-04-2018 Παρασκευή 27-04-2018 Παρασκευή 04-05-2018 Παρασκευή 11-05-2018 και Παρασκευή
18-05-2018, θα εκτελεστούν τροποποιημένα ως ακολούθως:
από Γλώσσα 06.30 – Σκιάθο 07.00/07.15 – Αλόννησο 08.45/09.00 – Αγνώντα 09.45/10.00 – Μαντούδι Ευβοίας
11.15/11.45 – Γλώσσα 13.15/13.30 – Σκιάθο 14.00/14.30 – Βόλο 17.15.
2.- Παρακαλούμε για την ευρεία ανακοίνωση του αδαπάνως για το δημόσιο προκειμένου ενημερωθεί το
επιβατικό κοινό.