Αρνητικά τα δείγματα Τρίκερι και Λαύκο – Ένα θετικό κρούσμα στο Βόλο

71

Πάνω από 150 δειγματοληψίες, μέσω της δράσης « DRIVE THROUGH TESTING»  από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, διενεργήθηκαν σε Βόλο, Τρίκερι και Λαύκο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

Βόλος: Σε συνολικό αριθμό 124 δειγμάτων καταγράφηκε 1 θετικό κρούσμα Covid-19. Πρόκειται για έναν άντρα 43 ετών.

Τρίκερι: Πραγματοποιήθηκαν 23 Rapid Tests τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Λαύκο: Πραγματοποιήθηκαν 39 Rapid Tests τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Απάντηση