Ασφαλτόστρωση του δρόμου από το επαρχιακό δίκτυο έως την Ι.Μ. Αγίου Σπυρίδωνα του Δήμου Ν. Πηλίου

115
Στην προμήθεια υλικών για την ασφαλτόστρωση  της οδού από το επαρχιακό
δίκτυο έως την Ι.Μ. Αγίου Σπυρίδωνα, προχωρά η Δημοτική Αρχή   Νοτίου
Πηλίου.
Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός  ανέρχεται  στο  ποσό των 200.000,00  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και  χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ.
Για   το   λόγο  αυτό  ο  Δήμος  Νοτίου  Πηλίου  προκηρύσσει  Ανοιχτό  Δημόσιο
Ηλεκτρονικό   Διαγωνισμό   με   καταληκτική   ημερομηνία   υποβολής   των
προσφορών   την   27η/11/2020   μέσω   της   πύλης  www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Μιχάλης Μιτζικός  τόνισε πως η Δημοτική Αρχή
με   την   ουσιαστική   συνδρομή   του   Γενικού   Επιτελείου   Αεροπορίας   (ΓΕΑ)
προχωρά   στην   ασφαλτόστρωση   του   δρόμου   προς   τη   Μονή   του   Αγίου
Σπυρίδωνα, έργο που θα συμβάλει στην αποκατάσταση της πρόσβασης προς
την Ιερά Μονή, αλλά θα βελτιώσει σημαντικά και την πρόσβαση σε αγροτικές
εκμεταλλεύσεις των δημοτών της περιοχής.
.