Ασφαλτόστρωση του δρόμου σύνδεσης Λεφοκάστρου με Κάλαμο

41

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΕ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ» προϋπολογισμού 760.500,00 ευρώ.

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού που συνδέει τον Κάλαμο με το Λεφόκαστρο η διέλευση της οποίας είναι εξαιρετικά δυσχερής ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο. Η χάραξη της νέας οδού θα προσαρμοστεί στη χάραξη της υφιστάμενης.

Η σημερινή σύνδεση του Λεφοκάστρου με τον Κάλαμο πραγματοποιείται σήμερα μέσω των οδών :
Λεφόκαστρο – Αργαλαστή, μήκους περίπου 8,30χλμ
Αργαλαστή – Κάλαμος, μήκους περίπου 6,60χλμ
Συνολικού μήκους περίπου 14,90χλμ.

Με την υλοποίηση του έργου η σύνδεση των οικισμών θα γίνεται από τα οδικά τμήματα:
Ασφαλτοστρωμένη οδό : Λεφόκαστρο – Διασταύρωση με αγροτική οδό προς Κάλαμο, μήκους περίπου 3,0χλμ
Αγροτική – οδό προς Κάλαμο, μήκους περίπου 3,2χλμ η οποία αποτελεί το αντικείμενο του έργου.
Συνολικού μήκους περίπου 6,2 χλμ.

O Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Μιχ. Μιτζικός δήλωσε: “Το υπό εκτέλεση έργο εκτός της προφανούς διευκόλυνσης στη μετακίνηση των κατοίκων και επισκεπτών λύνει στο μέγιστο βαθμό και το πρόβλημα πρόσβασης για τους αγρότες της περιοχής καθώς η οδός διέρχεται σε όλο το μήκος της από καλλιεργήσιμες εκτάσεις (ελαιοπερίβολα).

Απάντηση