ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ. Προσθήκη δρομολογίων

1195

Πρόσθεση δρομολογίου γραμμής Νο 2 προς περιοχή Φυτόκου

Η «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» προς εξυπηρέτηση του επιβατικού της κοινού, κατόπιν προφορικών απαιτήσεών του, σας ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 θα προσθέσει, πιλοτικά,  δύο (2) δρομολόγια  προς την περιοχή του Φυτόκου και συγκεκριμένα:

  1. Ώρα αναχώρησης 7:45πμ από το Φυτόκο προς την Κεντρική Αφετηρία.
  2. Ώρα αναχώρησης 14:36μμ από την Κεντρική Αφετηρία προς το Φυτόκο.

Απάντηση