Χωρίς τα κατάλληλα κτίρια η  υποχρεωτική προσχολική αγωγή των νηπίων   Τονίζει με ερώτηση ο βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος

494

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με το ζήτημα της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και της ανεπάρκειας των κτιριακών υποδομών σε τρείς Δήμους του Νομού Μαγνησίας.

Όπως αναφέρει στην ερώτησή του ο βουλευτής Μαγνησίας,  «ηδίχρονη υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων από την ηλικία των 4 ετών στο νηπιαγωγείο που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας για το νέο σχολικό έτος, αυξάνει τις ανάγκες της σχολικής στέγης.

Μπορεί εξαιτίας του δημογραφικού προβλήματος που ταλανίζει τη χώρα τα νηπιαγωγεία να αδειάζουν και να μειώνεταιο αριθμός των νηπίων προσχολικής ηλικίας, αλλά αρκετοί Δήμοι της χώρας, μεταξύ των οποίων και τρεις Δήμοι του Νομού Μαγνησίας, αδυνατούν να καλύψουνμε τις υφιστάμενες κτιριακές υποδομές που διαθέτουν τον αριθμό των νηπίων,που πρόκειται να προστεθεί από τη νέα σχολική χρονιά.

Συγκεκριμένα, οι Δήμοι Βόλου, Ρήγα Φεραίου και Αλμυρού έχουν εκφράσει την έντονη ανησυχία τους για την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης, καθώς υπάρχει ζήτημα ανεπάρκειας και ακαταλληλότητας των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζουν τα νηπιαγωγεία. Μόνο οι δήμοι Ζαγοράς – Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Σκοπέλου και Αλοννήσου διαθέτουν επαρκείς κτιριακές υποδομές για την υποδοχή των νηπίων και των προνηπίων.

Ειδικότερα, το πρόβλημα για το Δήμο Βόλου είναι ιδιαιτέρως έντονο, καθώς περίπου 11 νηπιαγωγεία έχουν κριθεί ως ακατάλληλοι χώροι εκπαίδευσης, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις σχολείων που εξακολουθούν να λειτουργούν ακόμη και σήμερα με διπλή βάρδια!

Η εφαρμογή της καθολικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και της εισαγωγής των προνηπίων από την τρυφερή ηλικία των 4 ετών στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο σχολικό περιβάλλον δεν μπορεί να γίνει με βιασύνη και προχειρότητα. Οι κτιριακές υποδομές και οι κατάλληλες εγκαταστάσεις είναι προαπαιτούμενο για την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης. Η πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει και να προσφέρει ένα άρτιο σχολικό περιβάλλον σε όλα τα παιδιά που θα εισαχθούν για πρώτη φορά στη σχολική κοινότητα».

Τέλος, ο Χρήστος Μπουκώρος με την ερώτησή του, ζητά να ενημερωθεί από τον αρμόδιο υπουργό για το αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει τους Δήμους για τη σχολική στέγη, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες και κατάλληλες υποδομές για την εφαρμογή της δίχρονη υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.