Χρηματοδότηση για ηλεκτρικά οχήματα κι ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μηλίνας από το Πράσινο Ταμείο

91

Το Πράσινο Ταμείο προέβη στη χρηματοδότηση δύο νέων έργων στο Δήμο Νοτίου Πηλίου στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020».

Η πρώτη πρόταση, που εντάχθηκε, αφορά τη σύνταξη Σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) με προϋπολογισμό 39.680 ευρώ. Σύμφωνα με την Πρόσκληση, τα ΣΦΗΟ αποτελούν ουσιαστικά τον χάρτη χωροθέτησης των δημοσίων προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στο Δήμο Νοτίου Πηλίου.

Η δεύτερη πρόταση, που εντάχθηκε, αφορά την διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΝΑΣ Δ.Ε. ΣΗΠΙΑΔΟΣ», με προϋπολογισμό 56.720 ευρώ.

Στόχος της ανάπλασης είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή της παράκτιας ζώνης της Μηλίνας, ώστε να αποτελέσει ένα σύγχρονο παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο διατηρώντας ταυτόχρονα τον ναυτικό του χαρακτήρα.

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Μιχάλης Μιτζικός δήλωσε: “Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε πρόσφορο χρηματοδοτικό εργαλείο με σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου μας”.

Απάντηση