ΔΕΥΑΜΒ: Βιολογικος βόλου

0
1248
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του βιολογικού ο έλεγχος της απόδοσης του συστήματος επεξεργασίας γίνεται  στην έξοδο του αγωγού διάθεσης. Συγκεκριμένα η περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΚΥΑ 146933/2005, ΥΑ 197493/2012 & ΥΑ 52349/2016) ορίζει:

«(να υπάρχει)  σημαδούρα στο σημείο εξόδου του αγωγού, ώστε να γίνεται έλεγχος  της περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηριοειδή, γύρω από το σημείο εξόδου στη θάλασσα και να διαπιστώνεται η τήρηση του ορίου των 500/100ml».

Επομένως, η μέτρηση του πληθυσμού των κολοβακτηριοειδών, εντός των εγκαταστάσεων δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία καθώς για τους γνωρίζοντες τα της απολύμανσης, είναι αναμενόμενο να είναι μεγάλος καθώς η απολύμανση με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, έχει απαίτηση επαφής με το προς απολύμανση υγρό (επεξεργασμένο λύμα) κατ ελάχιστον 30 λεπτά. Ο χρόνος αυτός λόγω της αντικειμενικής γεωμετρίας του βιολογικού, επιτυγχάνεται μόνο με τη χρήση του αγωγού μεταφοράς του επεξεργασμένου λύματος από τον βιολογικό στο αγκίστρι. Εύλογο είναι ότι κάθε δείγμα που λαμβάνεται για τον έλεγχο της απολύμανσης, χωρίς το σημείο δειγματοληψίας να εξασφαλίζει το χρόνο επαφής δεν είναι αντικειμενικό.

Η ΔΕΥΑΜΒ, σεβόμενη τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές καθορίζονται σαφώς, στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του βιολογικού, προχώρησε  σε δειγματοληψία και αναλύσεις στη θαλάσσια περιοχή εξόδου του αγωγού διάθεσης, σε διάφορα σημεία και αποστάσεις από το σημείο εξόδου και προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΙΚΩΝ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ

(CFU / 100 ML)

ΟΡΙΟ

 

500/100ML

1Ο 50 μέτρα από σημαδούρα εξόδου 136  
2ο

 

60 μέτρα, ΝΑ από σημαδούρα εξόδου 168  
3ο

 

5 μέτρα, ΝΔ από σημαδούρα εξόδου 312  
4ο

 

30 μέτρα, Β από σημαδούρα εξόδου 524  
5ο

 

60 μέτρα  από σημαδούρα εξόδου, στην κατεύθυνση του αγωγού 508  
6ο 150 μέτρα  από σημαδούρα εξόδου, στην κατεύθυνση του αγωγού 244  
       
       
 

 

 

     
7ο 50 μέτρα, ΒΑ από σημαδούρα εξόδου & σε βάθος 40 μέτρων 76  
8ο 50 μέτρα, ΒΑ από σημαδούρα εξόδου & σε βάθος 52 μέτρων 272  
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ   280  

 

Δηλαδή, στο σημείο εκβολής του επεξεργασμένου λύματος, δεν υφίσταται επιβάρυνση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Σημειώνουμε  ότι την ίδια μέρα κατά τη διαδικασία της δειγματοληψίας,  στην έξοδο του βιολογικού στη Μπουρμπουλήθρα η αντίστοιχη μέτρηση έδειξε κολοβακτηριοειδή της τάξης των 1.560.000/100 ml. Γεγονός που επιβεβαιώνει την μη αντικειμενικότητα του σημείου δειγματοληψίας, όπως ήδη έχουμε αναφέρει.

Άλλωστε και με μετρήσεις του εργαστηρίου  ENVIROLAB, που μας κοινοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου και αφορά στον έλεγχο των ακτών κολύμβησης περιγράφεται ότι: « Δεν διαπιστώθηκε καμία υπέρβαση των ορίων της οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με τα όρια των νερών κολύμβησης για παράκτια και μεταβατικά ύδατα, τα οποία διατήρησαν την εξαιρετικής κλάσης ποιότητά τους»

Με βάση όλα αυτά τα αδιαμφισβήτητα και τεκμηριωμένα στοιχεία, ο καθένας μπορεί να καταλάβει τους ιδιοτελείς λόγους και τις σκοπιμότητες εκείνων, που έσπευσαν να διαρρεύσουν σε συγκεκριμένο τοπικό Μέσο Ενημέρωσης μετρήσεις ενός εργαστηρίου, που αμφισβητούνται από εμάς, καθώς δεν τηρήθηκαν οι στοιχειώδεις, έστω, κανόνες δεοντολογίας, που προφανώς επιβάλλουν αν όχι την προηγούμενη τουλάχιστον την ταυτόχρονη ενημέρωσή μας!

Η κοινωνία, που έστειλε όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες στα σπίτια τους, ασφαλώς γνωρίζει ποια είναι τα ευτελή τους κίνητρα, που εν τέλει, όμως, αποβαίνουν σε βάρος των πολιτών, τους οποίους επιχειρούν χωρίς λόγο και χωρίς ντροπή να τρομοκρατούν και να δυσφημίζουν την περιοχή μας.

Η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΥΑΜΒ με υπευθυνότητα και σοβαρότητα που αρμόζει στα καθήκοντα που οι πολίτες της εμπιστεύθηκαν συνεχίζει να επιτελεί το έργο της. Αναρθρες κραυγές, ψεύδη και συκοφαντίες δεν μας πτοούν. Την απάντηση θα την πάρουν οριστικά το 2019, όπου όλοι αυτοί που οι πολίτες απέσυραν και τους έστειλαν σπίτια τους, αλλά και όσοι στην πορεία ήρθαν να καλύψουν τα…κενα, θα σταματήσουν μια και καλή να ρυπαίνουν και να μολύνουν την ίδια την κοινωνία, με τις πολιτικά αήθεις και κοινωνικά απαράδεκτες συμπεριφορές τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ

Απάντηση