Δήλωση Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Μ. Χρυσοβελώνη για το θέμα της υπογεννητικότητας.

459

Με αφορμή την δημοσιοποίηση της εμβριθούς έρευνας της «διαΝΕΟσις» για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και τους κινδύνους που επισημαίνονται, η Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα τα θέματα Ισότητας των Φύλων, Μ. Χρυσοβελώνη, έκανε την δήλωση που ακολουθεί:

«Η θωράκιση της θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία είναι καθοριστικός παράγοντας – μεταξύ άλλων –και για την αποτελεσματική προστασία του πληθυσμού της χώρας. Τις ερχόμενες ημέρες ο Υπουργός
κ. Αλ. Χαρίτσης, εισάγει στην Βουλή για να ψηφιστεί, ελπίζουμε με την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, Νομοσχέδιο για την Ισότητα των Φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας. Για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο μας.

Είναι το αποτέλεσμα μίας μακρόχρονης διεργασίας φορέων γυναικών από όλη την Ελλάδα, όπως την αξιοποίησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) με την συμβολή του Κέντρο Έρευνας Θεμάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ), δηλαδή των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας, εποπτευόμενων του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υποστήριξη τέτοιων θεμάτων.

Είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα μετά από πολλά χρόνια, για την εφαρμογή πολιτικών αποκατάστασης του ρόλου της γυναίκας, ισχυροποίησης της  ελληνικής κοινωνίας, πόσο μάλλον, με τις δυνατότητες που έχουμε μετά τον Αύγουστο του 2018 και την επίτευξη από την παρούσα Κυβέρνηση της εξόδου της χώρας από την αυστηρή εποπτεία».