Ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου

538

Ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, ο οποίος είναι ιδρυτικό μέλος του Συμφώνου Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια (ΣΔΑΕ) κινείται σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες Ευρωπαικές κατευθύνσεις στον τομέα της εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης του Δήμου.

Με το βλέμμα στις Ευρωπαϊκές εξελίξεις και με την συνδρομή της εταιρείας συμβούλων NIMDA Dynamics αφού εντάχθηκε στο ΣΔΑΕ, έκανε και μια ηλεκτρονική καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων.

Πέραν της καταγραφής, ο Δήμος είναι ο πρώτος στο Νομό Μαγνησίας που έχει στη διάθεσή του εδω και πολύ καιρό την διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα NimdaMaps όπου εκτός της ψηφιακής αποτύπωσης, υπάρχει και σχετική βάση δεδομένων που αφορά ζητήματα καταναλώσεων, βλαβών, στατιστικών αποτελεσμάτων κτλ.

Επιπρόσθετα ο Δήμος έχει εγκεκριμένο έργο απο το Πράσινο Ταμείο προϋπολογισμού σχεδόν 200.000 ευρώ το οποίο προσεχώς θα δημοπρατηθεί. Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων η οποία με την σειρά της θα αποφέρει και την ανάλογη εξοικονόμηση στον Δήμο.

Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι ο Δήμος έχει υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα αντικατάστασης των παλαιών φωτιστικών στους δρόμους με καινούρια τύπου LED σε μικρότερη κλίμακα με σημαντικά αποτελέσματα.

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιορισμός στις εκπομπές ρύπων, μεγαλύτερη φωτεινή απόδοση, αισθητική βελτίωση του οδοφωτισμού, μείωση της δαπάνης του Δήμου, είναι μερικά από τα σημαντικά οφέλη του προγράμματος αντικατάστασης των παλαιών φωτιστικών στους δρόμους με καινούρια τύπου LED.

Ο Δήμος συνεχίζει την προσπάθειά του για δράσεις που θα αναβαθμίσουν ενεργειακά την υφιστάμενη κατάσταση, θα κάνει την γεωγραφική περιοχή του Δήμου πιο φιλική προς το περιβάλλον αλλά και θα εξοικονομήσει κυρίως οικονομικούς πόρους με τους οποίους θα μπορέσει να υλοποιήσει και άλλες δράσεις.

Στα πλαίσια αυτών των ενεργειών ο Δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Παν. Κουτσάφτης πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και συναντήθηκε με τον Πρόεδρό του κ. Κων. Βαρλαμίτη.

Η συνάντηση έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα και συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας και χρηματοδότησης δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις μέχρι τώρα επιτυχημένες δράσεις (ΣΔΑΕ, Πράσινο Ταμείο, Πλατφόρμα ηλεκτρονικής αποτύπωσης, πιλοτικό πρόγραμμα αναβάθμισης) και ο πρόεδρος του ΤΠκΔ συμφώνησε ότι ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου είναι ώριμος να κάνει το επόμενο βήμα. Αναμένονται εξελίξεις.

(Στην φωτογραφία από αριστερά ο Δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Παν. Κουτσάφτης με τον Πρόεδρο του ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Κων. Βαρλαμίτη).

Απάντηση