ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

744

Οι ρυθμοί της καθημερινότητας όλων μας είναι έντονα απαιτητικοί ως προς την τήρηση των προγραμμάτων και των αντίστοιχων προθεσμιών που προβλέπονται για τις επαγγελματικές και κατεπέκταση τις προσωπικές υποχρεώσεις.

Ωστόσο πάντοτε θα προκύπτουν έκτακτες εξελίξεις και εξωγενείς παράγοντες, που θα μας αναγκάζουν να τροποποιούμε τη στρατηγική μας είτε σε μικρή είτε σε μεγαλύτερη κλίμακα, προκειμένου όλες οι παράμετροι να αφομοιωθούν ομαλά.

Την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, από τις 09:30 – 13:30 στο χώρο του ΕΠΑΛ Αλμυρού, η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Επαρχίας Αλμυρού προσθέτει στο πρόγραμμα της με έντονα γράμματα, μια έκτακτη αλλά απόλυτα ευεργετική και ανθρώπινη εξέλιξη, την εθελοντική αιμοδοσία.

Πιο συγκεκριμένα σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Μαγνησίας, συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας που μπορεί να έχει η παρουσία όλων μας.

Μέσα σε περίπου δέκα λεπτά παραμονή, εκφράζουμε συμβολικά την πρόθεση μας να δημιουργούμε πάντα χρόνο για εξελίξεις και δρώμενα που να υπενθυμίζουν την παρουσία μας με ενεργό και όχι θεωρητικό τρόπο.

Συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας για κυριολεκτική ανθρώπινη βοήθεια.

Όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν, η ανθρωπιά ούτε στιγμή.