Ένταξη έξι δήμων της Μαγνησίας στα “Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων”

40

Τον καθορισμό 254 Δήμων ως προσωρινών δικαιούχων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» και τη διάθεση συνολικού ποσού μέχρι 11.552.332,15 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την υλοποίηση των εν λόγω προτάσεων των 254 Δήμων, αποφάσισε το Πράσινο Ταμείο.

Μετά την εξέταση των υποβλητέων δικαιολογητικών, το Πράσινο Ταμείο θα προχωρήσει στον καθορισμό των Δήμων ως οριστικών δικαιούχων και στην αποδέσμευση του τελικού ποσού χρηματοδότησης. Η ολοκλήρωση των σχεδίων και η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται εντός της προθεσμίας των 6 μηνών που προβλέπει η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Στη Μαγνησία επιλέχτηκαν έξι Δήμοι και συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Αλμυρού 39.680 ευρώ

Ο Δήμος Βόλου 74.400 ευρώ

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου 39.680 ευρώ

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου 39.680ευρώ

Ο Δήμος Σκιάθου 29.760 ευρώ και

ο Δήμος Σκοπέλου 29.760 ευρώ

 

Απάντηση