Επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη, πραγματοποίησαν την Πέμπτη 4-1-2018, ο Πρόεδρος κ. Τσουράπας, ο Αντιπρόεδρος κ. Τσάτσος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεωργακόπουλος, του Σωματείου Αρτοποιών Μαγνησίας.

497

Επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη, πραγματοποίησαν την Πέμπτη 4-1-2018, ο Πρόεδρος κ. Τσουράπας, ο Αντιπρόεδρος κ. Τσάτσος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεωργακόπουλος, του Σωματείου Αρτοποιών Μαγνησίας.

Η Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για τα προβλήματα του κλάδου και συγκεκριμένα για την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας από ορισμένα καταστήματα Κυριακές και αργίες που απαγορεύεται από την αρτοποιϊτική νομοθεσία.

Η κ. Κολυνδρίνη τόνισε ότι, η νομοθεσία είναι αυστηρή και προβλέπει, εκτός από την επιβολή προστίμων μέχρι 50.000€ και διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση υποτροπής, στις περιπτώσεις διαπίστωσης παράβασης που αφορά στην παραγωγή άρτου Κυριακές και αργίες. Ήδη έχουν επιβληθεί από τη Δ/νση Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας για τη συγκεκριμένη παράβαση πρόστιμα πάνω από 20.000€ σε επιχειρήσεις άρτου.

Παράλληλα ενημέρωσε τα μέλη του Σωματείου για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων αρτοποιείων στις διατάξεις της αρτοποιϊτικής νομοθεσίας, με τα μέλη του Σωματείου Αρτοποιών να υπογραμμίζουν ότι δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, η συμμόρφωση και προσαρμογή, στις απαιτήσεις του ν. 3526/2007 καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, που λειτουργούσαν ήδη και που ενδέχεται να μην πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι μεταξύ αυτών είναι και μονάδες που βρίσκονται σε απομονωμένες ή ακόμη και τουριστικές περιοχές της χώρας και λειτουργούν ήδη για δεκαετίες.

Εξέφρασαν δε τον προβληματισμό τους και την αγωνία τους για το μέλλον πολλών επιχειρήσεων του κλάδου, με την κ. Κολυνδρίνη να τους υπογραμμίζει ότι τα όποια προβλήματα δημιουργεί η σχετική νομοθεσία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την επίσημη πολιτεία με τροποποίηση της ήδη υφιστάμενης ρύθμισης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τα αρτοποιεία θα πρέπει να συνεχίσουν τη λειτουργία τους περιορίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις της σοβαρής οικονομικής κρίσης, που διέρχεται η χώρα.

 

Απάντηση