Έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ, για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου Δήμου Αλμυρού, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων από θεομηνία Ιανουαρίου 2018

454

, προχωρούν προς υλοποίηση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την διάθεση των πιστώσεων από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και προκηρύχθηκε ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης.

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας  & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην περιοχή του Δήμου Αλμυρού και πιο συγκεκριμένα στα τμήματα Αλμυρού, Πλάτανου, Βρύναινας, Μικροθηβών, Πηγάδι Πτελεού, Ανάβρα και σε κάποια σποραδικά σημεία της ευρύτερης περιοχής. Ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε στην περιοχή είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν βλάβες κυρίως στο οδόστρωμα, και στις τάφρους αποχέτευσης ομβρίων. Προκλήθηκαν εκτεταμένες καθιζήσεις και αποσαρθρώσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου καθώς επίσης  βλάβες στον εξοπλισμό των οδών όπως στηθαία, στύλοι επισήμανσης οριογραμμών.

Για την αποκατάσταση των βλαβών προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες στο οδικό δίκτυο:

  1. Αποκατάσταση των βλαβών των ερεισμάτων και της υπόβασης – βάσης του οδοστρώματος όπου απαιτείται όπως και αντιστοίχως των ασφαλτικών στρώσεων
  2. Αντικατάσταση κατεστραμμένων και τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας
  3. Κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και επεκτάσεις υπαρχόντων τοίχων αντιστήριξης για την αντιστήριξη των πρανών ανάντι και κατάντι της οδού, αποκατάσταση φρεατίων σε θέσεις που θα υποδείξει η  υπηρεσία.

Όπως ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη: «Συνεχίζουμε να υλοποιούμε  έργα ουσίας, έργα χρήσιμα για τον τόπο μας. Σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό και τους Δήμους της περιοχής μας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε παρεμβάσεις απαραίτητες για την καθημερινότητα των ανθρώπων της Μαγνησίας. Η προσπάθεια μας είναι καθημερινή, προσπαθώντας να ολοκληρώσουμε έργα που είναι προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών».