ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΧΙΑΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

468

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Νέας Αγχιάλου, ευχαριστούν θερμά τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αγχιαλιτών Αθήνας ” Η ΑΓΧΙΑΛΟΣ” κ. Απόστολο Ζαφειρόπουλο, για την εύρεση και παράδοση στον Σύλλογο του πρώτου καταστατικού του Φιλοπρόοδου ,που συντάχθηκε στη Βάρνα ( Ανατολική Ρωμυλία) το 1893.!!!

Ο “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ” ιδρύθηκε το 1882 με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Βασιλείου Α΄ και του γιατρού Δημητρίου Δ. Δράκου. Σκοπός του ήταν η πνευματική, ηθική και υλική πρόοδος της κοινότητας και των γύρω περιοχών. Ο σύλλογος αυτός πέτυχε να δημιουργήσει βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο, γυμναστήριο, νυχτερινή σχολή, θεατρική ομάδα και οργάνωνε συνεχώς διαλέξεις.
Σκοπός του δεν ήταν μόνο να οργανώσει και να επιμορφώσει τους πολίτες, αλλά να διασώσει και να διατηρήσει τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής και να τα περάσει στις επόμενες γενεές.
Στην Νέα Αγχίαλο επανιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1957,έχοντας τις ίδιες ρίζες και το ίδιο όραμα με τον αντίστοιχο της αλησμόνητης πατρίδας.
Σήμερα απαριθμεί 780 μέλη ενώ οι σκοποί και οι δράσεις του είναι πολιτιστικοί, οικολογικοί, κοινωνικοί.
Το παρών ευχαριστήριο κείμενο αποτελεί μία ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης ,έναντι της αξιόλογης και αξιέπαινης πράξης του κ. Ζαφειρόπουλου προς τον Φιλοπρόοδο.