Η φωτογραφία της ημέρας.

0
472

Foto. B. K.

Απάντηση