Η φωτογραφία της ημέρας.

0
686

Foto. B. K.

Απάντηση