Η λέξη «παρωδία» είναι λίγη

614
ARXEIO-FDB

για να περιγράψει κανείς τη συνάντηση ενημέρωσης, κατά τους ίδιους, που διοργάνωσε η ΑΓΕΤ στις εγκαταστάσεις της σχετικά με την καύση RDF. Διότι η συνάντηση έγινε ύστερα από μεγάλη αναστάτωση και πιέσεις απότην τοπική κοινωνία που όμως τελικά αποκλείστηκε. Χαρακτηριστική είναι ηάποψη του εκπροσώπου της εταιρίας ότι μία ιδιωτική εταιρεία καλεί όποιον θέλει. Δεν γνωρίζει μάλλον, ή δεν θέλει να γνωρίζει ότι το δικαίωμα της πρόσβασης του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση έχει κατοχυρωθεί από θεσμικά όργανα τόσο στην Ελλάδα όσο και από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ (σύμβαση του Άαρχους, Ευρωπαϊκή οδηγία 2003/4, Ν.3422/2005). Συνεπώς κανείς δεν κάνει τη χάρη στους πολίτες να τους ενημερώσει για τόσο σοβαρά θέματα αλλά είναι υποχρέωσή τους.

Το αίσθημα ανησυχίας και καχυποψίας της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην ΑΓΕΤ ενισχύεται καθώς δεν επετράπη η είσοδος ούτε σε δημοσιογράφους για να καλύψουν το γεγονός. Στο ζήτημα του «καθαρού ουρανού» ποιες«αστραπές» φοβάται η ΑΓΕΤ;

Με ικανοποίηση βλέπουμε τη διάθεσηθεσμών και φορέων της πόλης να μην νομιμοποιούν αυτή την διαδικασία αποκλεισμού και να αποχωρούν από τη συνάντηση. Υπάρχειβέβαιακαι ο Δήμος Βόλου με τα ήξεις αφήξεις που από την μία αγανακτεί δήθεν που δεν καλούνταιτοπικοί βουλευτές αλλά από την άλλη στέλνει το δεξί του χέρι – Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Ή όπως η Περιφέρεια η οποία είχε «ανειλημμένες υποχρεώσεις».

Αν λοιπόν από τη μία έχουμε μία ιδιωτική εταιρία που αδιαφορεί για την όποια όχληση στηνατμόσφαιρα, αν από την άλλη έχουμε μια Περιφέρεια η οποία αδυνατεί να διεξάγει το πλήθος των ελέγχων που απαιτούνται όσον αφορά την καύση (η ίδιαΠεριφερειακήΑρχήπου γνωμοδότησε υπέρ της καύσης των υλικών αυτών στο παρελθόν), καλούμε τότε το Υπουργείο Περιβάλλοντοςνα έρθει στον Βόλο και να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα και φυσικά εφόσον δεν τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές να αναστείλει τις άδειες και να επιβάλλει πρόστιμα. Με λίγα λόγια να κάνει τη δουλειά του. Κάτι που είδαμε να κάνει ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), οοποίος αποφάσισε την κατάργηση επιδότησης υλικών από σύμμικταστερεάαπόβλητα και την μείωση έως κατάργηση των επιδοτήσεων για τα υλικά όπως SRFκαιRDFπου δεν θεωρούνταιανακύκλωση. Αυτά ας τα βλέπει ο Δήμος Βόλου που συμπράττει στη λογική της καύσης απορριμμάτων επιδιώκοντας τον ρόλο του παραγωγού και «πλασιέ» SRF.

Δημοτική Κίνηση «Μαζί για τον Βόλο»