Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

430

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων στηρίζει κάθε πρωτοβουλία, είτε φορέων, είτε πολιτών, όπως αυτή του Σαββάτου 5 Μαΐου στην πόλη μας, που είναι προς την κατεύθυνση προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά και του περιβάλλοντος. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έμπρακτα και στο πλαίσιο που νομιμοποιείται από το κράτος να ενεργήσει, έχει πραγματοποιήσει όλες τις ενέργειες εκείνες που στόχο έχουν την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα δημοσιοποιεί όλα τα αποτελέσματα των συνεχών ελέγχων που πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της, με σχετικά δελτία τύπου.