ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΤΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΤΥΠΟΥ Τ-2 ΣΩΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΙΛΟΤΟΙ (EUROKINISSI)

646

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΤΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΤΥΠΟΥ Τ-2 ΣΩΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΙΛΟΤΟΙ (EUROKINISSI)

Απάντηση