ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

499

Πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

Την τρίτη κατά σειρά συνεδρίασή του πραγματοποίησε την  Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας υπό την προεδρία της κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και ο καθορισμός του περιεχομένου και το πλαίσιο λειτουργίας των θεματικών ομάδων εργασίας. Με τον τρόπο αυτό καθορίστηκαν οι ομάδες και το έργο που αναλαμβάνει η κάθε μια, για τη μελέτη και την παρακολούθηση βασικών αντικειμένων, με στόχο τον εντοπισμό προβλημάτων και την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

Για τη διευκόλυνση του έργου των ομάδων εργασίας και την εξασφάλιση της ομοιόμορφης λειτουργίας τους, ορίστηκε Συντονιστής και οι αναπληρωτές τους. Όπως τόνισε η κ. Χρυσοβελώνη: « Με ιδιαίτερη ικανοποίηση από την σχεδόν καθολική συμμετοχή των μελών του Εθνικού Συμβουλίου, πραγματοποιήσαμε την τρίτη συνεδρίαση. Οι άξονες όπου αποφασίσαμε να  κινηθούμε, ενδεικτικά είναι: Για την βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των χρηστών οδικού δικτύου, για την αύξηση της ικανότητας επιβολής των κανόνων οδικής ασφάλειας, για τη βελτίωση των υπηρεσιών παροχής πρώτων βοηθειών και μετατραυματικής περίθαλψης κ.α. Στην επόμενη συνεδρίαση θεωρώ ότι θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τα πρώτα αποτελέσματα – προτάσεις μιας ασφαλής οδηγικής συμπεριφοράς προς όφελος των πολιτών μας»