ΜΑΖΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΧΟΥΜΕ ΦΩΝΗ! 

553

ΤΩΡΑ..

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

1. Οικονομικός Απολογισμός 2017-Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
2. Προϋπολογισμός 2018
3. Διοικητικός Απολογισμός 2017
4. Διοικητικός Προγραμματισμός 2018
5. Κυριακάτικη λειτουργία της αγοράς
6. Καταγραφή προβλημάτων της τοπικής αγοράς
7. Διάφορα θέματα

Την ημέρα αυτή από τις 18:15 – 18:45 θα γίνει η παρουσίαση της Έρευνας «Χριστουγεννιάτικη περίοδος & αποτίμησης αγοραστικής κίνησης του 2017». Μετά το πέρας της παρουσίασης θα ξεκινήσει η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης.