Μείωση στο ιικό φορτίου στα λύματα του Βόλου

62

Από τη ΔΕΥΑΜΒ ανακοινώνεται ότι:

Το φορτίο του κορονοϊου SARS-COV-2, που ανιχνεύεται στα ανεπεξέργαστα λύματα στην είσοδο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, εμφανίζει μια μικρή μείωση στις τελευταίες μετρήσεις.
Ωστόσο, η ανίχνευση έστω και μειωμένου φορτίου, σημαίνει ότι ο ιός έχει ακόμη διασπορά στην κοινότητα. Καλούμε με την ευκαιρία αυτή τους πολίτες να εντείνουν τις προσπάθειές για την αποτελεσματική τήρηση των μέτρων προστασίας, ώστε η μείωση της διασποράς να συνεχίσει.
Επίσης ενημερώνουμε ότι σε δύσκολες συνθήκες, λόγω πανδημίας, το προσωπικό του χημικού εργαστηρίου των Ε.Ε.Λ. ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαδικασίες επιτήρησης, μετάβασης στη νέα έκδοση του προτύπου ISO 17025 και επέκτασης του πεδίου διαπίστευσης κατά μία επιπλέον μέθοδο δοκιμής. Οι διαδικασίες είχαν ως έναρξη την 31η Οκτωβρίου 2020 και ολοκληρώθηκαν την 30η Νοεμβρίου του 2020, υπό τον έλεγχο του Εθνικού Συστήματος
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι το χημικό εργαστήριο να διατηρήσει το πιστοποιητικό
διαπίστευσης που κατέχει από το 2009, να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 17025:2017, και να επεκτείνει τις διαπιστευμένες μεθόδους δοκιμών κατά μία επιπλέον – αυτή του προσδιορισμού της συγκέντρωσης των αμμωνιακών, προσδίδοντας επιπλέον αξιοπιστία στο αντικείμενο εργασιών του και ενισχύοντας το κύρος της επιχείρησης.

Απάντηση