Ν. Καρδούλας: Ξέφυγε η πανδημία στην Ευρώπη

0
65
Ν. Καρδούλας: Ξέφυγε η πανδημία στην Ευρώπη
Οκτώβριο
Δραματικές διαστάσεις
τα κρουσμάτων στις 45
τα προσερήσια κρούσματα πλησίασαν
επισήμανση.
Τον Οκτώβριο 11 χώρες παρουσίασαν περισσότερα από 1 κρούσματα ανά 100
κατοίκους, 17 χώρες παρουσίασαν μέσο όρο δείκτη μεταδοτικότητας Rt μεγαλύτερο του
1.3 και 6 χώρες παρουσίασαν τιμή του δείκτη Rt μεγαλύτερη του 2 σε κάποιες ημέρες
του μήνα. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο βελτίωση στο δείκτη Rt παρουσίασαν 11 από τις
45 χώρες, ενώ στα κρούσματα καμία χώρα δεν παρουσίασε βελτίωση.
Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη της νόσου του
κορωνοϊού στη Ευρώπη τον Οκτώβριο, χρησιμοποιώντας επίσημα στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και το λογισμικό EpiEstim του ίδιου οργανισμού.
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται το σύνολο των κρουσμάτων, τα κρούσματα ανά
100 κατοίκους και ο μέσος όρος του δείκτη μεταδοτικότητας Rt και η διακύμανσή του
τον Οκτώβριο, ανά ευρωπαϊκή χώρα. Γίνεται επίσης σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του
Σεπτεμβρίου.

Απάντηση