Ο Οργανισμός Λιμένα Βόλου από σήμερα κλείνει τις δημόσιες τουαλέτες που υπάρχουν στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου

611

δεδομένου ότι χρήζουν έργου συντήρησης και ανάλογης επισκευής και έχει παρατηρηθεί δυσοσμία ενοχλητική για τους περιοίκους και τους επισκέπτες του πάρκου.

Στο επόμενο Δ.Σ., που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 30.05.2018 θε τεθεί το θέμα προς λήψη απόφασης με βάση σχετική εισήγηση που θα γίνει από  την Τεχνική Υπηρεσία του Οργανισμού και κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο Βόλου.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των πολιτών.