Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ αναφορικά με το θέμα της παραχώρησης τμήματος του βόρειου ισογείου του κτιρίου ‘’ΙΑΣΩΝ’’

587
ανακοινώνει ότι κατά τη χθεσινή
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία όπως
τερματιστεί η διαδικασία της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος
λαμβανομένου υπόψη ότι οι δύο εξετασθείσες προτάσεις δεν συμβάλουν στους
περαιτέρω σχεδιασμούς και στις επιδιώξεις της ΟΛΒ ΑΕ όσον αφορά την αξιοποίηση
της Κεντρικής Προβλήτας για την ανάδειξη των τουριστικών δυνατοτήτων του λιμένα
Βόλου που αφορούν την προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων στην ανατολική πλευρά της
εν λόγω προβλήτας, καθώς επίσης και των ήδη προωθούμενων σχεδιασμών για την
αξιοποίηση του χώρου του τερματικού σταθμού.
Επίσης, αποφασίστηκε με νεότερη αντίστοιχη διαδικασία να παραχωρηθεί το
συγκεκριμένο τμήμα του ισογείου για χρήσεις συμβατές μόνο με τον τομέα
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορούν να υποστηρίξουν και να συμβάλουν
στο συγκεκριμένο σχεδιασμό της ΟΛΒ ΑΕ.