Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου έχει δηλώσει τη συμμετοχή του ως εκθέτης στην διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια 2018» που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα Σπάτα Αττικής στο Διεθνές Εμπορευματικό Κέντρο, δίπλα στο αεροδρόμιο Βενιζέλος από 4-8 Ιουνίου.

824

Είναι η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση που πραγματοποιείται ανά δύο χρόνια στη χώρα μας εδώ και πολλές δεκαετίες και αποτελεί πόλο έλξης ολόκληρου του τομέα της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας και στην οποία συμμετέχουν: κράτη, ναυτιλιακές εταιρείες, ναυπηγεία, τεχνικές εταιρείες κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού, βιομηχανίες που σχετίζονται με κάθε είδους ναυτιλιακά είδη, μεγάλα διεθνή ναυτικά πρακτορεία, λιμένες, εταιρείες που σχετίζονται με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών κρουαζιέρας, εταιρείες και βιομηχανίες που σχετίζονται με το yachting, με τις κατασκευές λιμενικών έργων και τον εξοπλισμό των λιμένων (γερανοί και άλλα μέσα φορτοεκφόρτωσης), με την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλωτών συστημάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων, με τον τομέα της ενέργειας, με τον τομέα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της συλλογής υγρών και στερεών απορριμμάτων και αποβλήτων, με την ναυτιλιακή εκπαίδευση κ.α.

Σκοπός και στόχος της ΟΛΒ Α.Ε. με την εν λόγω συμμετοχή είναι να  αναδείξει την δυναμική του λιμένα του Βόλου, δηλαδή του κύριου εισαγωγικού και εξαγωγικού λιμένα της περιφέρειας Θεσσαλίας, ως πόλο έλξης επενδυτικού ενδιαφέροντος με σκοπό και στόχο μια κατά το δυνατόν πληρέστερη παρουσίαση και προβολή της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας σε μια διεθνή έκθεση υψηλών προδιαγραφών στην οποία συναντώνται και συνομιλούν για θέματα επενδυτικού ενδιαφέροντος διεθνείς εταιρείες και όμιλοι εταιρειών.

Για τον λόγο αυτό, καλεί με επιστολή του τους κυριότερους φορείς και τις παραγωγικές δυνάμεις της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας που σχετίζονται με το λιμάνι και τις ναυτιλιακές μεταφορές εν γένει καθώς και την τουριστική βιομηχανία, να συμμετέχουν ως συνεκθέτες, εφόσον το επιθυμούν, στην προσπάθεια αυτή.