ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δείκτης της ποιότητας της δημοκρατίας και η διαφάνεια στα δημόσια πράγματα και στην κρατική διοίκηση είναι δείκτης ποιότητας του πολιτεύματος.

0
494

Ο κ. Μιτζικός στην τοποθέτησή του ενώπιον της Ολομέλειας δήλωσε ότι είναι τιμή η ανάληψη των καθηκόντων που του ορίστηκαν και τόνισε ότι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δείκτης της ποιότητας της δημοκρατίας και η διαφάνεια στα δημόσια πράγματα και στην κρατική διοίκηση είναι δείκτης ποιότητας του πολιτεύματος.

Για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είπε ότι το κύριο βάρος ελέγχου αφορά στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία πρόσφατα δια της απόφασης της μη έκδοσης των οκτώ τούρκων αξιωματικών στην Τουρκία απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι στέκεται στο ύψος της και απέδειξε και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη ότι η Ελλάδα -παρά τη δυσχερή οικονομική της θέση- παραμένει σταθερά στον πυρήνα των δυτικοευρωπαϊκών κρατών όπου το κράτος Δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν επιδέχονται καμία έκπτωση.

Ο κ. Μιτζικός τόνισε ότι προτεραιότητα είναι να εξέλθει η χώρα από την οικονομική κρίση , αλλά παράλληλα-όπως υπογράμμισε- δεν πρέπει να σταματήσουν οι προσπάθειες για την βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει παράδειγμα στον τομέα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , όπως ορίζεται από την ευρωπαϊκή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους ευρωπαϊκούς καταστατικούς χάρτες.

Όσον αφορά τη διαφάνεια δεσμεύτηκε ότι θα εργαστεί ώστε να προταθούν παραδείγματα διεθνούς πρακτικής διαφάνειας στην κρατική διοίκηση και στα δημόσια πράγματα ώστε η Ελλάδα να βελτιώσει τη θέση της και να μην θεωρείται οπισθοδρομική στον συγκεκριμένο ευαίσθητο τομέα.

 

Απάντηση