Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, αποτελεί την κυριότερη συνδικαλιστική οργάνωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας και έναν από τους πέντε περιφερειακούς Συνδέσμους της χώρας.

369

Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,

Εκ μέρους της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την προσέλευση σας στο φιλόξενο χώρο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας κ. Γεώργιο Ντενίση και τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου για την θερμή υποδοχή και φιλοξενία στις εγκαταστάσεις τους.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, αποτελεί την κυριότερη συνδικαλιστική οργάνωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας και έναν από τους πέντε περιφερειακούς Συνδέσμους της χώρας.

Επιδιώκουμε τη συνεργασία με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, για την από κοινού ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των παραγωγικών κλάδων της περιοχής και τη βελτίωση του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Μεταξύ των νομών της εμβέλειάς μας περιλαμβάνεται και ο Νομός Καρδίτσας.

Σήμερα μαζί με τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου κ. Δημοσθένης Κατσή και την Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου κα Φρόσω Δαγλαρίδου επισκεφθήκαμε τις Αρχές και τους Φορείς του νομού.

Πραγματοποιήσαμε επισκέψεις στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας κ. Βασίλη Τσιάκο, στον Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκο και ολοκληρώσαμε με επίσκεψη στο Επιμελητήριο Καρδίτσας όπου συζητήσαμε με μέλη της Διοίκησης και Υπογράψαμε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος και ειδικότερα του τμήματος Enterprise Europe Network-Hellas και του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

Είναι γνωστό σε όλους ότι, μία από τις δομικές αιτίες της κρίσης είναι και η μεγάλη αποβιομηχάνιση που υπέστη η χώρα μας, τις τελευταίες δεκαετίες.

Ορισμένοι βιομηχανικοί κλάδοι συρρικνώθηκαν, ορισμένοι μετέφεραν τις δραστηριότητες τους ή μέρος αυτών στο εξωτερικό και ένα σημαντικό πλήθος επιχειρήσεων έπαψαν πια να υπάρχουν. Το κλίμα αυτό αποτυπώνεται στο επενδυτικό κενό που έχει δημιουργηθεί από το 2009 έως το 2017, μεταξύ της χώρας μας και του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χώρα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της μεταποίησης στο ΑΕΠ (κάτω του 9% έναντι 15% του μέσου ευρωπαϊκού όρου).

Ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο βιομηχανικής ανάπτυξης είναι η απαραίτητη εκκίνηση για την υπέρβαση των χρόνιων υστερήσεων και τη σταδιακή σύγκλιση προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την αύξηση της συμμετοχής της μεταποίησης στο στο ΑΕΠ οφείλουμε να την θέσουμε ως εθνικό στόχο.

Ο Σύνδεσμος για την εκπλήρωση της αποστολής του μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του παρακολουθεί και αποτυπώνει την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των νομών ευθύνης του, με βάση στατιστικά στοιχεία που αντλεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την EUROSTAT.

Από τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του νομού Καρδίτσας μεταξύ του έτους 2008 και του έτους 2015, μειώθηκε κατά €349 εκατομμύρια περίπου, Το 2008 ήταν €1,411 δισεκατομμύρια και το 2015 €1,062 δισεκατομμύρια.

Διαχρονικά ο Νομός Καρδίτσας συμμετέχει σε ποσοστό 11%-12% στο ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Νομού Καρδίτσας διατηρείται σταθερά χαμηλότερο και από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των υπολοίπων νομών της Θεσσαλίας, της Περιφέρειας και της χώρας, αγγίζοντας τα €9.647 το έτος 2015.

Το ίδιο έτος το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι €12.393 και της χώρας €16.294.

Όμοια με το ΑΕΠ, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του Νομού Καρδίτσας μεταξύ του έτους 2008 και του έτους 2015, εμφανίζει πτώση, κατά €309 εκατομμύρια, από €1,247 δισεκατομμύρια το 2008 ανέρχεται στα €938 εκατομμύρια το 2015.

Τα νούμερα αυτά δείχνουν το μέγεθος της κρίσης που επηρέασε αρνητικά και το νομό και προέρχεται από όλους τους τομείς της οικονομίας.

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του Νομού Καρδίτσας, που προέρχεται από την βιομηχανία μεταξύ των ετών 2008 και 2015, μειώθηκε κατά €18,5 εκατομμύρια (από τη συνολική μείωση της ΑΠΑ κατά 09 εκατ. ευρώ).

Η συμμετοχή όμως της βιομηχανίας, στην συνολική ΑΠΑ του νομού, από το 10,4% που ήταν το έτος 2008 αυξήθηκε στο 11,8% το έτος 2015, γεγονός που οφείλεται και σε υψηλότερη ποσοστιαία πτώση της ΑΠΑ άλλων κλάδων, όπως του κλάδου των κατασκευών.

Το ίδιο χρονικό διάστημα 2008-2015, παρατηρείται ότι:

Η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στη συνολική ΑΠΑ του νομού αυξήθηκε από το 8,6% στο 15,9%, ή κατά €42 εκατομμύρια.

Η συμμετοχή του κατασκευαστικού κλάδου υποχώρησε από το 8,1% στο 1,3%, ή κατά €89 εκατομμύρια.

Η συμμετοχή του τριτογενή τομέα δηλαδή των υπηρεσιών υποχώρησε από το 73% στο 71%, ή κατά €244 εκατομμύρια.

Στο Νομό Καρδίτσας εμφανίζεται διαχρονικά χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής του κλάδου της βιομηχανίας στην συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του νομού, απ’ ότι σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας και χώρας.

Σε επίπεδο νομών, ο Νομός Καρδίτσας συμβάλλει στο σχηματισμό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε ποσοστό 7,73% το έτος 2008 και φθάνει το έτος 2015 στο 9,22%.

Η μεταποίηση παραμένει ο κατεξοχήν κλάδος παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και ένας από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας.

Ο Νομός Καρδίτσας εμφανίζει εξειδίκευση στην παραγωγή, τυποποίηση και εξαγωγή συγκεκριμένων κλάδων παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.

Οι εισαγωγές του Νομού Καρδίτσας στη διάρκεια των ετών 2008 έως και 2013 παρουσίαζαν πτώση, στη συνέχεια τα έτη 2014 και 2015 παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών του νομού και τα δυο τελευταία έτη 2016 και 2017 πτώση.

Οι εξαγωγές του νομού κυμαίνονται γύρω στα 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Το έτος 2015 οι εξαγωγές ανήλθαν στα €18 εκατομμύρια περίπου, το έτος 2016 αυξήθηκαν κατά €7 εκατομμύρια και έφθασαν τα €25 εκατομμύρια και το έτος 2017 υποχώρησαν στα €22,5 εκατομμύρια.
Την ίδια χρονική περίοδο ο νομός παρουσιάζει αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, εκτός από την τελευταία χρονιά, το 2017 κατά την οποία ο νομός εμφανίζει για πρώτη φορά (στην υπό εξέταση περίοδο) θετικό εμπορικό ισοζύγιο.

Το έτος 2017 η αξία των εξαγωγών του νομού σε σχέση με το 2016 μειώθηκε κατά 11,13%, από τα €24,97 εκατομμύρια στα €22,47 εκατομμύρια, το εμπορικό ισοζύγιο του νομού όμως αυξήθηκε γεγονός που οφείλεται και στην μείωση των εισαγωγών του νομού κατά €3,5 εκατομμύρια.

Η εξαγωγική επίδοση του νομού, δηλαδή ο λόγος των εξαγωγών ως προς το ΑΕΠ του νομού είναι χαμηλός, και λαμβάνει την τιμή 1,71% για το έτος 2015.

Ο ίδιος δείκτης σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας λαμβάνει την τιμή 12,19% και σε επίπεδο χώρας την τιμή 14,65%.

Για το έτος 2017, σύμφωνα με τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το βαμβάκι αναδεικνύεται ως το κύριο εξαγωγικό προϊόν με ποσοστό περίπου 46% στις συνολικές εξαγωγές του νομού και ακολουθεί ο κλάδος των τροφίμων.

Ο δείκτης επικάλυψης, δηλαδή ο λόγος των εξαγωγών προς τις εισαγωγές του νομού, κυμαίνεται από το 54,70% το έτος 2008, όταν οι εισαγωγές στο νομό ήταν σχεδόν διπλάσιες των εξαγωγών του και φθάνει το έτος 2017 σε ποσοστό 103,48%, όταν οι εξαγωγές του νομού υπερέβησαν έστω και κατά € 700 χιλιάδες, τις εισαγωγές του νομού.

Ως προς την ανεργία του νομού παρατηρείται ότι από το έτος 2008 έως και το έτος 2013 ο Νομός Καρδίτσας εμφανίζει χαμηλότερα ποσοστά απ’ ότι ο μέσος όρος της Θεσσαλίας και της χώρας.

Ωστόσο, το έτος 2014 εμφανίζει αύξηση της ανεργίας κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες αγγίζοντας το 28,5%. Την χρονιά αυτή καθώς και τις δυο επόμενες 2015 και 2016 το ποσοστό της ανεργίας στο νομό βρίσκεται σε υψηλότερα ποσοστά απ’ ότι της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της χώρας.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι παρόλα τα προβλήματα και τις αντιξοότητες το οικονομικό αποτύπωμα, έστω περιορισμένο, της παραγωγής και της μεταποίησης υπάρχει στο νομό Καρδίτσας.
Στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, εκτιμούμε ότι μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών υπάρχουν δυνατότητες για την βέλτιστη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής.

Ωστόσο, ο νομός, η Περιφέρειά μας και γενικότερα όλη η χώρα αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις για την επανατοποθέτησή τους στον επενδυτικό χάρτη.

Τα σημαντικά προβλήματα και τα αντικίνητρα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδρομής οφείλουν να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Εκτός από τα θέματα φορολογίας, υψηλού κόστους ενέργειας, αδυναμίας πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ασαφές και κατακερματισμένο ρυθμιστικό περιβάλλον, θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, οφείλουμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των τοπικών αντικινήτρων στο νομό Καρδίτσας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Βελτίωση των βασικών υποδομών στην ΒΙΠΕ Καρδίτσας, όπως σε έργα οδοποιίας, υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμός και ιδιαίτερα η δυνατότητα σύνδεσης των επιχειρήσεων στη ΒΙΠΕ με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 και ειδικότερα η σύνδεση στο τμήμα Λαμία-Ξυνιάδα, για τη διευκόλυνση μεταφοράς εμπορευμάτων και πρώτων υλών, των επιχειρήσεων του νομού Καρδίτσας.

Υπήρξε ανακοίνωση ότι μέσα στο καλοκαίρι ενδέχονταν να ξεκινήσει το έργο, αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Το θέμα της διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων, είναι πολύ σημαντικό θέμα για τον νομό και την Περιφέρεια Θεσσαλίας γενικότερα.

Οι χρήσεις νερού αφορούν αφενός στην παροχή πόσιμου νερού για την ύδρευση και την εξυπηρέτηση των τουριστικών υποδομών, αφετέρου στην παροχή νερού για την άρδευση, την κτηνοτροφία και τη βιομηχανία-μεταποίηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Θεσσαλίας, η σημαντικότερη ζήτηση και κατανάλωση νερού στην περιφέρεια σε ποσοστό πάνω από 90% αντιστοιχεί στις αρδεύσεις.
Η χρηστή διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς και η υιοθέτηση του βέλτιστου σεναρίου για την αντιμετώπιση του ελλείμματος στο υφιστάμενο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης ύδατος για την κάλυψη της αρδευτικής ζήτησης είναι σημαντική για τον πρωτογενή τομέα της περιφέρειας και του νομού ειδικότερα.

Η υποβοήθηση του πρωτογενούς τομέα θα ενισχύσει και τον κλάδο της μεταποίησης των τροφίμων.

Επέκταση Δικτύου Φυσικού Αερίου για σύνδεση των Επιχειρήσεων.

Είναι θετικό ότι στο Σχέδιο Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2018-2022 των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, προβλέπεται η επέκταση του Δικτύου σε Παλαμά, Σοφάδες και Μουζάκι κατά τα έτη 2018-2022. Μάλιστα σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρίας Διανομής Αερίου οι εργασίες στον Δήμο Παλαμά αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2019.

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω η δυνατότητα σύνδεσης των επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ Καρδίτσας με το δίκτυο φυσικού αερίου θα συμβάλει στην μείωση του ενεργειακού κόστους στην λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία οι παραγωγικές επενδύσεις δείχνουν σαφή ανάκαμψη, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων βελτιώνονται συνεχώς και οι μεταποιητικές δραστηριότητες οδηγούν την οικονομική ανάκαμψη. Παρά όμως τα ενθαρρυντικά αυτά μηνύματα, η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης της συμμετοχής της μεταποίησης στο ΑΕΠ της χώρας.

Είναι πεποίθησή μας ότι με τις κατάλληλες πολιτικές και δράσεις η συνεισφορά της ελληνικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ μπορεί και πρέπει να φύγει από τις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης. Αν η Ελλάδα αναστρέψει την αποβιομηχάνιση και συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μπορεί να δημιουργήσει σταδιακά, νέες, καλές και σταθερές δουλειές, με ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο

Οφείλουμε ως επιχειρηματική κοινότητα να αναλάβουμε τις δικές μας συνεργατικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στο νομό Καρδίτσας.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος σε συνεργασία του με τους τοπικούς φορείς επιθυμεί να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πεποίθησης αυτής, όπως σας ανέφερα, υπογράψαμε σήμερα με τo Επιμελητήριο Καρδίτσας Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Με το Πρωτόκολλο αυτό ο Σύνδεσμος και το Επιμελητήριο θα συνεργαστούν με σκοπό:

τη διάχυση των ευρωπαϊκών θεμάτων, των πολιτικών και των δράσεων υπέρ των ΜΜΕ

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων κυρίως των ΜΜΕ, την υποβοήθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε διεθνείς εκθέσεις και φόρα για την αναζήτηση συνεργατών

την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα

καθώς και την καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρήσεων και την προώθησή τους σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς

Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση μου θα ήθελα να επισημάνω ότι στο Σύνδεσμο έχουμε την εμπειρία, το στελεχιακό δυναμικό και τα εργαλεία, όπως το Enterprise Europe Network-Hellas και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΑΕΔΕΠ) για να συνεχίσουμε και να ενδυναμώσουμε την συμμετοχή μας και τη συνεισφορά μας στο παραγωγικό σύστημα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.