Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ιάσονας Αποστολάκης είχε συνάντηση με τη διευθύντριακαι το προσωπικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους(ΓΑΚ) Μαγνησίας, κυρίες Πρασσά, Σανιδά και Νικολάου. Η δράση που έχει αναπτύξει η υπηρεσία των ΓΑΚ στην πόλη μας εδώ και χρόνια, με τις προσπάθειες και την προσωπική συμβολή των εργαζομένων, είναι ιδιαίτερα σημαντική.

523

Η ανάδειξη της πλούσιας τοπικής μας ιστορίας, μέσα από συνεργασίες και κοινές δράσεις φορέων που θα υποστηρίζονταν από το Δήμο, είναι ένα από τα ζητήματα που η πόλη μας έχει μείνει πίσω παρά τις σημαντικές προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν.

Ο ρόλος των ΓΑΚ Μαγνησίας σε αυτήν την προσπάθεια μπορεί να είναι σημαντικός και να εισφέρει στην ανάδειξη της ίδιας της πόλης και στον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος, με δράσεις όπως οι ιστορικοί περίπατοι.

Ο κ.Αποστολάκης τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η συνεργασία του Δήμου με αντίστοιχους φορείς και τη δική του βούληση να δράσει προς αυτήν την κατεύθυνση.