Ομιλία του εκπροσώπου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ Κώστα Βολιώτη στο σημερινό Συλλαλητήριο του Βόλου

640

Βολιώτισσες και Βολιώτες

Σας μεταφέρω το θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό της Επταμελούς Γραμματείας του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, του ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ παρακολουθεί στενά το θέμα της καύσης σκουπιδιών από τις τσιμεντοβιομηχανίες και έχει εκφράσει με πολλούς τρόπους την αντίδρασή του για τη μη εφαρμογή των σχεδίων ανακύκλωσης και την καύση σκουπιδιών στις ακατάλληλες εγκαταστάσεις των τσιμεντοβιομηχανιών, όπως στην ΑΓΕΤ. Τον περασμένο Ιούνιο μάλιστα το ΠΑΝΔΟΙΚΟ έκανε ακτιβισμό, καίγοντας σκουπίδια κάτω από το γραφείο του κυρίου Φάμελλου στην Αθήνα. Πολλοί γνωρίζουν ότι τα δάση καταστρέφονται από την όξινη βροχή. Ο κ. Φάμελλος θα καταστρέψει το Βόλο με τη διόξινη βροχή!

Μην πέσετε στην παγίδα του κ. Φάμελλου. Η αποδοχή της Συμμετοχής στην Κοινωνική Επιτροπή Ελέγχου, που θέλει να συστήσει, σημαίνει αποδοχή της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ.

Σήμερα δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Γιατί ο λαός του Βόλου, με πρωτοπόρο την Επιτροπή Αγώνα Πολιτών, μίλησε. Και είπε όχι στην καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ. Όχι στο εργοστάσιο παραγωγής SRF από το Δήμο Βόλου. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και θα έχετε τη συμπαράσταση του ΠΑΝΔΟΙΚΟ σε ότι χρειαστείτε.