Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

0
333

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής- Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την προκήρυξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020. Η πρόσκληση  είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του ανωτέρω Μέτρου είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες για τουλάχιστον ένα (1) έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο ανωτέρω μέτρο, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονικά από 09-11-2017 και ώρα 10.00 έως την 04-12-2017 και ώρα 15.00 στην ιστοσελίδα: aposyrsi.alieia.gr

 

Ενημέρωση και πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται από :

  1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων και στο Τηλέφωνα:  2131501183- 84-86
  2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής -Τμήμα Αλιείας και στα Τηλέφωνα 2421352486-434-435
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
 
 
 
Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here