Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος διοργάνωσε σήμερα 01 Ιουνίου 2018

1018

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου με αφορμή τον εορτασμό της 5ης Ιουνίου 2018 ως
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος διοργάνωσε σήμερα 01 Ιουνίου 2018 στην
παραλία Αναύρου Βόλου καθαρισμό ακτής και βυθού. Η πόλη του Βόλου και ο
τοπικός πληθυσμός της, είναι ιδιαίτερα γνωστοί για την ευαισθησία τους σε θέματα
προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος. Έτσι κάθε χρόνο από την Υπηρεσία μας,
παράλληλα με την πιστή εφαρμογή μέτρων και ελέγχων, καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια για την ανάληψη πρωτοβουλιών και παρόμοιων δραστηριοτήτων,
απευθύνοντας πρόσκληση σε όλους τους συναρμόδιους φορείς για ενεργοποίηση
της περιβαλλοντικής συνείδησης και εξασφαλίζοντας την όσον δυνατή συμμετοχή
όλων των συμπολιτών μας σε θέματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος. Στο
κάλεσμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου ανταποκρίθηκαν με οικολογική
συνείδηση, τα κάτωθι σχολεία :
 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βόλου «ΑΡΙΩΝ»
 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βόλου «ΙΑΣΩΝ»
 10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
 28ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
 32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
 Εκπαιδευτήρια «ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ»
 Εκπαιδευτήριο «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»
καθώς και οι:
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΕΟΔ)
 ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ – ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΕΔΟΠΑ),
 ΛΕΣΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΒΟΛΟΥ
 H εταιρεία NORTH AEGEAN SLOPS ΕΜΑΕ – Ηλ. Ορφανίδης ανέλαβε την
αποκομιδή των απορριμμάτων από