Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ ζητά ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου

434
????????????????????????????????????
Παράταση στις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών
φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα στο Δήμο
Ζαγοράς – Μουρεσίου) ζητάει με επιστολή του προς την Υφυπουργό Οικονομικών κα Κατερίνα
Παπανάτσιου ο Δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Παν. Κουτσάφτης.
Στην επιστολή του ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:
” Αξιότιμη κ. Υφυπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, είχε κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έως 28-5-18
και με νέο αίτημά μας παρατείνεται έως 31-7-18.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως, δοθεί παράταση στις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια
κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου της Περιφερειακής Ενότητας
Μαγνησίας Θεσσαλίας που έληξαν στις 28-5-2018 έως και 31-7-2018.
Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, να παραταθούν και οι προθεσμίες
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
Επίσης να ανασταλεί μέχρι 31-7-2018 η πληρωμή βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών την 28-5-18
των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Απάντηση