Παρέμβαση Π. Ηλιόπουλου υπέρ αιτήματος του “Αγροτικού Ελαιουργικού Συν/σμου Πτελεού”

0
614
Αναφορά επί του αιτήματος του “Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Πτελεού” κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας  Χρυσής Αυγής Παναγιώτης Ηλιόπουλος, έτσι όπως αυτό εκτίθεται στην σχετική επιστολή. Συγκεκριμένα ο Συνεταιρισμός Πτελεού αιτείται την επαναφορά ισχύος του εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου με την έννοια της μη υποβολής και εξέτασης νέου φακέλου για ένταξη σε νέο επενδυτικό πρόγραμμα.

 

Το αίτημα αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι συνέτρεξαν αρκετοί λόγοι και απρόβλεπτοι παράγοντες, οι οποίοι και απέτρεψαν την υλοποίηση της α’ φάσης του προγράμματος και την ολοκλήρωση υλοποίησης του σχεδίου. Η Χρυσή Αυγή τόσο σε επίπεδο επικράτειας όσο και σε νομών, στέκεται αρωγός σε ανάλογα αιτήματα αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς ο ρόλος τους στην τοπική και εθνική οικονομία, κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικός.

 

Απάντηση