ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ & ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ & ΤΥΡΝΑΒΟΥ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

404

 

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

 

Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι χαρμόσυνη, μεγάλη καί λαμπρά γιά τήν τοπική Ἐκκλησία Λαρίσης και Τυρνάβου, πού, ἔχοντας περάσει ἀπό ποικίλα κύματα δοκιμασιῶν, μέ τελευταία τήν μακαρία ἐκδημία τοῦ ἐπί  24 συναπτά ἔτη ἀειμνήστου Ποιμενάρχου της κυροῦ Ἰγνατίου, ἀξιώνεται, πλήρης ἐνθουσιασμοῦ, ἐλπίδας καί ὁραματισμῶν, νά ὑποδεχθεῖ τόν νέο Πνευματικό της Πατέρα.

Εὐχαριστῶ τόν Κύριο, γιατί ἐπεφύλαξε τήν τιμή νά σέ ὑποδεχθῶ, Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ἀδελφέ, μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Τοποτηρητοῦ αὐτῆς τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας, νά σέ καλωσορίσω καί νά ἐκφράσω καί ἐγώ τήν χαρά μου γιά τό σημερινό γεγονός, πού ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς σημαντικότερους σταθμούς στήν πορεία τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Στό πρόσωπό σου βλέπω τόν ἄξιο συνεχιστή τῶν ἁγίων προκατόχων σου. Εἶσαι ἕνας ἐξέχων ἐκκλησιαστικός ἄνδρας, μέ πλούσια θεολογική καί θύραθεν παιδεία, μέ πνεῦμα παραδοσιακό ἀλλά ταυτόχρονα προοδευτικό, μέ ὁρίζοντες ἀνοιχτούς στίς σύγχρονες προκλήσεις, μέ ἀκριβῆ γνώση τῶν ποιμαντικῶν ἀπαιτήσεων πού προβάλλουν τά μεγάλα ἀστικά κέντρα, μέ πλατειά διοικητική ἐμπειρία. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δικαίως προσέβλεψε στά χαρίσματά σου καί σέ ἐπέλεξε, γιά νά συμβάλεις καί σύ στήν πρός τά πρόσω πορεία τῆς πνευματικῆς αὐτῆς κιβωτοῦ, ποιμαίνοντας τόν ἐκλεκτό λαό της, πού ἔχει ἐναποθέσει σέ σένα τίς πιό χρηστές ἐλπίδες του.

Εἶχα τήν ἐξαιρετική εὐκαιρία, ὡς Τοποτηρητής, νά γνωρίσω ἐκ τοῦ σύνεγγυς την Ἱερά αὐτή Μητρόπολη. Μπορῶ, λοιπόν, μέ βεβαιότητα νά μεταφέρω την προσωπική μου εμπειρία για τον εὐλογημένο αὐτό τόπο, που σήμερα σέ ὑποδέχεται. Γιά τό πνευματικό του ὑπόβαθρο, γιά τούς ἀνθρώπους του, για ὅ,τι φαίνεται και για ὅ,τι δέν συλλαμβάνεται μέ τίς σωματικές αἰσθήσεις, ἀλλά ὑπάρχει καί διέπει και ἐπηρεάζει τήν ζωή του. Σε ὑποδέχεται σήμερα ὡς Ποιμένα του καί με ἐλπίδα Σοῦ ἀπευθύνει τόν χαιρετισμό: «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».

Ἔρχεσαι σέ μία ἱστορική Ἐπαρχία. Πρωτεύουσα Μητρόπολη ὅλης τῆς Θεσσαλίας ἀπό αἰώνων, με διαρκῆ καί ἰσχυρή ζωντανή παρουσία μέχρι σήμερα, με Ἐπισκόπους πού ἔλαβαν μέρος στίς μεγάλες Οἰκουμενικές Συνόδους καί σε προσκαλεῖ νά γίνεις ἕνας ἀκόμη ἔνδοξος κρίκος τῆς Ἱστορίας της.

Σε ὑποδέχονται οἱ Ἅγιοι Προστάτες αὐτοῦ τοῦ τόπου: Οἱ πολιοῦχοι Ἅγιος Ἀχίλλιος καί Ἅγιος Βησσαρίων, Ἐπίσκοποι Λαρίσης, οἱ ἡρωϊκοί νεομάρτυρες Ἅγιος Γεδεών, Πολιοῦχος τοῦ Τυρνάβου, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μονεμβασιώτης, πού μαρτύρησε στή Λάρισα καί Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐν Ραψάνῃ. Σε ἀναμένουν να ἀγαπήσεις τόν λαό Τους, να τον στηρίξεις στήν πίστη, νά δημιουργήσεις ἔργα ὑποδομῆς, νά βαστάξεις καί σύ, ὅπως Ἐκεῖνοι, τά στίγματα τῆς μαρτυρίας τοῦ Χριστοῦ. Ἤδη ὡς Ἐπίσκοπος ἀνῆλθες σέ ὑψηλότερο Σταυρό καί ἡ ζωή σου θα εἶναι κάθε στιγμή σταυρική. Ἡ συμπόρευση μαζί Τους θά σε ἐμπνέει καί θά σε ἐνισχύει.

Σε ὑποδέχονται ἀκόμη οἱ ψυχές τῶν Ἁγίων Προκατόχων σου Ἀρχιερέων, πού ποίμαναν τον εὐγενικό αὐτό λαό δίνοντας το αἷμα τῆς καρδιᾶς τους. Ἰδιαίτερα ὁ ἄμεσος προκάτοχός σου κυρός Ἰγνάτιος χαίρει καί εὐλογεῖ, εἶμαι βέβαιος, καί παρίσταται νοερῶς στή σημερινή χαρά τῆς Λάρισας, προσευχόμενος για την ἄνωθεν ἐνίσχυσή σου. Ὁ μαρτυρικός αὐτός ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς, τῆς ἁπλότητας, τῆς ἀνεξικακίας, τῆς ὑπομονῆς, τῆς ἐσωτερικῆς πνευματικῆς ζωῆς, σοῦ παραδίδει τή σκυτάλη, για να συνεχίσεις καί να ἐπαυξήσεις μέτά πολλά σου τάλαντα το ἔργο του.

Μαζί με αὐτούς, χαιρετοῦν μέ χαρά τον ἐρχομό σου καί οἱ ἄνθρωποι αὐτοῦ τοῦ τόπου. Οἱ εὐλαβέστατοι κληρικοί σου, καί μάλιστα οἱ στενοί συνεργάτες σου στο ἔργο τῆς διαποίμανσης, πρόθυμοι να Σοῦ προσφέρουν τον ἑαυτό τους μέ κάθε αὐτοθυσία καί ἀνιδιοτέλεια, ὅπως ἔκαναν μέχρι σήμερα· ἀλλά και οἱ ἁπλοί ἐφημέριοι τῶν ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς πόλης, τῶν γύρω χωριῶ. Ὅλοι αὐτοί οἱ ἀγαθοί ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὑπάκουοι, οἱ ἀγωνιστές, οἱ ταπεινοί, οἱ ἀφανεῖς παπάδες τοῦ λαοῦ μας, πού κρατοῦν ἀναμμένητή λαμπάδα τῆς πίστεως σέ καιρούς πνευματικῆς σκοτοδίνης, ἀναμένουν να βροῦν σέ σένα τόν γνήσιο Πατέρα τους, για νά τούς ἐμπνεύσει, νά τούς στηρίξει στή μαρτυρική συχνά διακονία τους, νά τούς περιβάλλει με την ἀγάπη, τήν προστασία και τήν κατανόησή του νοιώθοντας ασφάλεια για το μέλλον τους αυτοί και οι οικογένειες τους.

Σέ περιμένουν ἀκόμη τά ἱστορικά μοναστήρια με τους μοναχούς και τις μοναχές. Παλαιά και νεώτερα, που αν και δέν στεγάζουν πολυπληθές ἔμψυχο ὑλικό· εντούτοις, κρατούν ζωντανή τή μοναστική παράδοση τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Ἐπαρχίας. Ἀξίζουν τῆς πατρικῆς ἀγάπης καί φιλοστοργίας σου, την ὁποία προσφέροντάς τους ὡς Ἐπίσκοπος θα ἔχεις μιά τοπική Ἐκκλησία ὑγιῆ πνευματικά καί ἀκμαία. Γιατί τά μοναστήρια μας εἶναι ἡ πνευματική προστασία τῆς Ἐκκλησίας. Σύντομα θά διαπιστώσεις την ἀξία τους, ἄν καί εἶμαι βέβαιος πώς τήν γνωρίζεις. Ἄν μάλιστα ἐργασθεῖς καί για την αὔξησή τους, θα εἶναι ὄντως Θεοῦ δῶρο. Θα βρεῖς καί σ᾿ αὐτά βακτηρίες προσευχῆς, πολύτιμους συνεργάτες καί ἀρωγούς στο ἔργο σου.

Σέ περιμένει, Σεβασμιώτατε, ὁ εὐλογημένος λαός τῶν Λαρισαίων, πολύπαθος ὄντως καί ταλαιπωρημένος, πού βλέπει καί ἐκεῖνος στό πρόσωπό σου τόν Πατέρα του, αὐτόν πού θα τόν στηρίξει, θα τον ἑνώσει, θα τοῦ ἐξασφαλίσει μιά πνευματική πορεία ἐν πάσῃ ἠρεμίᾳ, «εὐσεβείᾳ και σεμνότητι». Εἶναι λαός εὐγενής, ἐκδηλωτικός, μέ σεβασμό προς την Ἐκκλησία καί τούς Λειτουργούς της, με ἀγάπη για τή μυστηριακή ζωή, μέ δίψα γιά λόγο Θεοῦ, μέ δράση ἀγαθοεργό καί φιλάνθρωπη. Ἔχει ὅλες τίς προϋποθέσεις να τον ἀγαπήσεις καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θα τό κάνεις, γιατί ἡ ἐπισκοπική σου καρδιά, πού εἶναι καρδιά ποιμένος, ἔχει πλούσιο ἀπόθεμα ἀγάπης για τό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ.

Μέλη τοῦ λαοῦ εἶναι και οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ τοῦ τόπου. Ἡ Λάρισα, ὡς κέντρο τῆς Περιφέρειας Θεσσαλίας, διαθέτει ἄξιους καί ἱκανούς πολιτικούς καί κοινωνικούς ταγούς, πού ἔδωσαν καί δίνουν τόν καλύτερο ἑαυτό τους για τήν προκοπή τῆς Ἐπαρχίας μας, παραμένοντας πιστοί μέ πολλή διάκριση μέσα στά διακριτά πλαίσια τοῦ λειτουργήματός τους καί προσφέροντας ἀπό τῆς θέσεώς τους κάθε δυνατή συμπαράσταση στην Ἐκκλησία. Διαθέτοντας ὁ ἴδιος πλούσια διοικητική ἐμπειρία, ἔχεις την ἱκανότητα να συνεργασθεῖς ἄψογα μαζί τους για τήν κοινή ὠφέλεια.

Στό πρόσωπό σου ἀκόμα προσβλέπει σήμερα με ἐλπιδοφόρο προσμονή καί ὁ ἐπιστημονικός και πανεπιστημιακός κόσμος. Εἶσαι γνωστός για την εὑρεία καί πολυεπίπεδη μόρφωσή σου. Για τοῦτο καί ἡ συνεργασία σου μαζί τους προδιαγράφεται ἰδιαίτερα εὐοίωνη καί καρποφόρος.

Τέλος, σέ περιμένουν οἱ νέοι μας, τό χρυσό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πατρίδος μας. Ἡ προσωπική σου καλλιέργεια ὡς πνευματικοῦ ἀνθρώπου ἀλλά καί ὡς ἐπιστήμονος, σε καθιστᾶ ἰδιαίτερα ἱκανό στήν τέχνη τοῦ διαλόγου με τά παιδιά μας. Μπορεῖς να διαλεχθεῖς, να ἀκούσεις, να ἀφουγκρασθεῖς, να ἐμπνεύσεις στίς νεανικές ψυχές ὅ,τι ἀγαθό καί ὡραῖο διαθέτει ἡ ἐπισκοπική Σου ψυχή, ἐμπνεόμενη καί ἡ ἴδια ἀπό το Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, πού εἶπε καί λέγει διαρκῶς: «Ἄφετε τά παιδία ἐλθεῖν πρός Με». Ὄχι μόνον εὔχομαι, ἀλλά εἶμαι βέβαιος για την ἐπιτυχία σου καί σέ αὐτό.

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Λαρίσης καί Τυρνάβου. Σοῦ περιέγραψα με ἁδρές γραμμές τον Ιερό Κλῆρο και τον λαό σου, τον ὁποῖον σοῦ ἐγχειρίζει σήμερα ἐπίσημα ἡ Χάρις τοῦ Χριστοῦ. Ποίμανε αὐτόν με ἀγάπη πατρική καί με ἐμπιστοσύνη στο Ἅγιο Θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἔχεις συγκυρηναίους τοῦ Σταυροῦ σου τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λαρίσης, τίς εὐχές τῶν ἀειμνήστων Προκατόχων σου και ὅλους ἐμᾶς, τούς συνεπισκόπους καί συλλειτουργούς σου, πού εἴμαστε στό πλευρό σου με ὅλη μας την ἀγάπη καί την φιλαδελφία.

Χαῖρε, λοιπόν, καί ἀνδρίζου καί μακροημέρευε καί λαμπρύνου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς καί ἀρχιεράτευε «ἕνεκεν ἀληθείας καί πραότητος καί δικαιοσύνης». «Κύριος φυλάξοι σε, Κύριος σκέπη σου ἐπί χεῖρα δεξιάν σου». Ἁγία καί ἀκύμαντη καί καρποφόρο Ποιμαντορία να σοῦ χαρίζει ὁ Δεσπότης τοῦ Θείου Ἀμπελῶνος, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου σου καί ὅλης τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας.

Εἰς πολλά ἔτη, Δέσποτα!