ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΝΟ.Σ.)

490

 

Παρακαλούνται όλα τα μέλη της Νομαρχιακής Συνέλευσης (ΝΟ.Σ.) Νέας Δημοκρατίας Μαγνησίας, να συμμετάσχουν στην Τακτική Ολομέλεια που θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 και ώρα 18:30, στο ξενοδοχείο Volos Palace Hotel, (Ξενοφώντος & Θρακών, Βόλος) παρουσία του κ. Λευτέρη Αυγενάκη, Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και Βουλευτή Ηρακλείου.

Προϋπόθεση συμμετοχής των μελών της Νομαρχιακής Συνέλευσης είναι:

α) Να είναι μέλη του Κόμματος, ταμειακώς ενήμερα,

β) Να είναι εγγεγραμμένοι σε ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγεται στην Νομαρχιακή Οργάνωση, με εξαίρεση τους νυν και πρώην Βουλευτές, τους υποψήφιους Βουλευτές των τελευταίων εκλογών και τους Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες (για τους οποίους κριτήριο συμμετοχής στην Νομαρχιακή Συνέλευση είναι η εκλογική περιφέρεια),

γ) Να διατηρούν την ιδιότητά του μέλους στα αιρετά όργανα από τα οποία προέρχονται κατά την ημερομηνία σύγκλησης της ΝΟ.Σ.

Η Νομαρχιακή Συνέλευση αποτελείται από:

 1. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, Βουλευτές της οικείας εκλογικής περιφέρειας, Βουλευτές Επικρατείας και Ευρωβουλευτές που είναι εγγεγραμμένοι στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση.
 2. Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής που είναι εγγεγραμμένα στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση.
 3. Τους πρώην Βουλευτές που είχαν εκλεγεί στην οικεία εκλογική περιφέρεια, τους πρώην Βουλευτές Επικρατείας και Ευρωβουλευτές που είναι εγγεγραμμένοι στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση, καθώς και τους υποψήφιους Βουλευτές των τελευταίων εκλογών στην οικεία εκλογική περιφέρεια.
 4. Τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Οργάνωσης και τα μέλη της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής.
 5. Τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Ν.Ε. της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
 6. Τους διατελέσαντες Προέδρους της Νομαρχιακής Οργάνωσης και τους διατελέσαντες Προέδρους της αντίστοιχης Ν.Ε. της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
 7. Τους Προέδρους και τα εκλεγμένα από τις Δημοτικές Συνελεύσεις μέλη των ΔΗΜ.Τ.Ε. που υπάγονται στη Νομαρχιακή Οργάνωση.
 8. Τα στελέχη των Γραμματειών του Κόμματος που είναι εγγεγραμμένα στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση.
 9. Τα εκλεγμένα μέλη των τριμελών συμβουλίων των Τοπικών Γραφείων της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 10. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. που είναι εγγεγραμμένα στα συγκεκριμένα Τοπικά Γραφεία.
 11. Τους Προέδρους και τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών των Δ.Α.Κ.Ε. Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και της ΔΑΚ-ΜΜΕ που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 12. Τον εκλεγμένο ή τον υποψήφιο Περιφερειάρχη της κρατικής Περιφέρειας στην οποία υπάγεται εδαφικά η Νομαρχιακή Οργάνωση.
 13. Τον εκλεγμένο ή τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη της κρατικής Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγεται εδαφικά η Νομαρχιακή Οργάνωση, καθώς και τους εκλεγμένους σ’ αυτήν Περιφερειακούς Συμβούλους.
 14. Τους εκλεγμένους ή τους υποψήφιους Δημάρχους των Δήμων που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 15. Τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους, Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας, Συμβούλους Τοπικής Κοινότητας και Εκπροσώπους Τοπικής Κοινότητας των Δήμων που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 16. Τους Προέδρους και τα μέλη των Αγροτικών, Κτηνοτροφικών και Αλιευτικών Συλλόγων, τους Προέδρους και τα μέλη και των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) ή, κατά περίπτωση, των πρώην Ε.Α.Σ. που έχουν μετατραπεί σε Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικήσεων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 17. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 18. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 19. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 20. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 21. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 22. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Γεωπονικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 23. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., τους Προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των περιφερειακών παραρτημάτων και των οργάνων αποφοίτων Τ.Ε. (Τεχνολογικής εκπαίδευσης), που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 24. Τους Προέδρους και τα μέλη του Δ.Σ. του Βιοτεχνικού, του Εμποροβιομηχανικού, του Επαγγελματικού, του Οικονομικού, του Γεωτεχνικού, και των άλλων Επιμελητηρίων, καθώς και τους εκπροσώπους των φορέων του Τουρισμού, που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 25. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 26. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου και τα μέλη του Δ.Σ. του Νομαρχιακού Παραρτήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 27. Τα μέλη των Δ.Σ. των Διδασκαλικών Συλλόγων και της Ε.Λ.Μ.Ε. που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 28. Τα μέλη των διοικήσεων των Τριτοβάθμιων ΔΑΚΕ που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 29. Τα μέλη των Διοικήσεων των Συνομοσπονδιών, καθώς και των Ομοσπονδιών των εργαζομένων, επαγγελματιών και επιστημόνων των παραγράφων 17 έως 27, που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
 30. Το τριμελές Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής της ομάδας πολιτικής δράσης Ετεροδημοτών του αντιστοίχου νομού, που εδρεύει στο Λεκανοπέδιο Αττικής ή στο νομό Θεσσαλονίκης.
 31. Όσους διετέλεσαν Περιφερειάρχες, αιρετοί Αντιπεριφερειάρχες και Δήμαρχοι κατά την εκάστοτε παρελθούσα θητεία των αυτοδιοικητικών οργάνων.
 32. Όσους διετέλεσαν αιρετά μέλη της Πολιτικής ή της Κεντρικής Επιτροπής, και είναι εγγεγραμμένοι στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟ.Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δημοσθένης Β. Νταόπουλος