ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID 19 

181

Η τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τον COVID-19 απαιτεί κοινές επείγουσες δράσεις για την αποτελεσματική καταπολέμηση της πανδημίας και την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών της. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με κοινές προσπάθειες που αποσκοπούν στην υπέρβαση του κατακερματισμού, στην ενίσχυση της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και τoυ πολυμερισμού. Η παγκόσμια αλληλεγγύη δεν είναι μόνο ηθική επιταγή, αλλά αφορά το συμφέρον όλων.

Από αυτήν την άποψη, από την αρχή της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 στον κόσμο, η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν προωθεί τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και λαμβάνει απτά μέτρα για την ενίσχυση της διεθνούς αλληλεγγύης στην καταπολέμηση του Κορωναίου σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το Αζερμπαϊτζάν έκανε μια δωρεά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την καταπολέμηση του COVID-19 και παρείχε επίσης ανθρωπιστική βοήθεια σε περισσότερες από 30 χώρες.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η συμβολή του Αζερμπαϊτζάν στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέμηση της πανδημίας με την πρωτοβουλία του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν, νυν επικεφαλής του Κινήματος των Αδεσμεύτων, να συγκαλέσει ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την ενίσχυση της αλληλεγγύης, της πολυμέρειας και συνεργασίας ως απάντηση στον COVID-19 σε επίπεδο Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Αυτή η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε από περισσότερα από 130 Κράτη-Μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος.

 

Απάντηση