Προβληματική η υγεία κυπαρισσιών της Αργαλαστής

846

Προβληματική η υγεία κυπαρισσιών της Αργαλαστής

Έχουν προσβληθεί από καρκίνο και απαιτείται κόψιμο, σύμφωνα με έγγραφο προς το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Πηλίου

Προβληματική χαρακτηρίζεται η υγεία αρκετών κυπαρισσιών της Αργαλαστής και της γύρω περιοχής, καθώς έχουν προσβληθεί από καρκίνο γι΄ αυτό και απαιτείται κόψιμο σύμφωνα με έγγραφο που έλαβε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Πηλίου, από τον πρώην τακτικό ερευνητή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, Δασολόγο και Φυτοπαθολόγο, Δρ. Στέφανο Διαμαντή.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, «στην κατάσταση που βρίσκονται αποτελούν θλιβερή εικόνα για την αποκατάσταση της οποίας θα πρέπει να προβείτε σε εξυγιαντική παρέμβαση».

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, «κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Αργαλαστή με την ευκαιρία της 4ης Γιορτής Τρούφας διεπίστωσα για ακόμη μια φορά την προβληματική υγεία των κυπαρισσιών του οικισμού της Αργαλαστής αλλά και της τριγύρω περιοχής.

Η ασθένεια του καρκίνου του κυπαρισσιού από τη 10ετία του 1960 όταν πρωτοδιαγνώσθηκε για πρώτη φορά στην Κύμη Ευβοίας, έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα.  Η ένταση προσβολής και η ταχύτητα εξάπλωσης της ασθένειας είναι διαφορετική από περιοχή σε περιοχή και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξυγιαντικές υλοτομίες που γίνονται. Όπου προσβεβλημένα δένδρα παραμένουν για καιρό, δαισπείρουν τον μύκητα Seiridium cardinale ο οποίος προκαλεί την ασθένεια.  Η απομάκρυνση των ασθενών δένδρων και η ασφαλής καταστροφή τους συμβάλλει στη μείωση του μολυσματικού δυναμικού της ασθένειας και εξασφαλίζει την υγεία των υπολοίπων.

Αρκετά από τα κυπαρίσσια στο κέντρο της Αργαλαστής έχουν προσβληθεί από την ασθένεια.  Αρκετά άλλα δείχνουν συμπτώματα από άλλους παράγοντες όπως μηχανική βλάβη από την κατασκευή τοίχων αντιστηρίξεως οπότε κόβονται ρίζες των δένδρων, κ.α.  Είναι προφανές ότι τα κυπαρίσσια με προβληματική υγεία πρέπει να υλοτομηθούν και απομακρυνθούν από τον οικισμό. Επειδή μια τέτοια επιχείριση είναι αρκετά κοστοβόρα και χρειάζεται εξειδικευμένα συνεργεία και οχήματα με υδραυλικό σύστημα κάδου εργασίας (κουβά), σας προτείνω τα εξής:

  1. Ενημερώστε τη Δασική Υπηρεσία στο Βόλο για την υπόδειξη των δένδρων που πρέπει να υλοτομηθούν και την έκδοση σχετικής άδειας υλοτομίας.
  2. Αποτανθείτε στο Δήμο σας ή στη ΔΕΗ για τη διάθεση καταλλήλου οχήματος.
  3. Εξασφαλίστε την απαιτούμενη δαπάνη και προκηρύξατε μειωδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολήπτη δασολόγου ο οποίος με έμπειρο προσωπικό θα διενεργήσει την υλοτομία και μεταφορά των δένδρων εκτός του οικισμού.
  4. Η υλοτομία των ασθενών δένδρων εκτός του οικισμού είναι ασφαλώς αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας εκτός και αν τα δένδρα βρίσκονται σε ιδιωτικούς χώρους. Εάν τα ασθενή δένδρα εκτός του οικισμού στην ευρύτερη περιοχή παραμείνουν, αυτά στη συνέχεια θα επαναφέρουν την ασθένεια στα εναπομείναντα δένδρα του οικισμού.

Η ασφαλής καταστροφή των υλοτομηθέντων ασθενών δένδρων είναι αναγκαία καθόσον ο μύκητας συνεχίζει να παράγει καρποσώματα και σπόρια στο φλοιό ακόμη και στα νεκρά δένδρα για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Τα κυπαρίσσια (ιδιαίτερα τα ορθόκλαδα) μαζί με τα ελαιόδενδρα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του Μεσογειακού τοπίου.  Αποτελούσαν σίγουρα καμάρι των κατοίκων της Αργαλαστής όσο καιρό ήταν υγιή.  Σήμερα στην κατάσταση που βρίσκονται αποτελούν θλιβερή εικόνα για την αποκατάσταση της οποίας θα πρέπει να προβείτε σε εξυγιαντική παρέμβαση».

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Στέργιος Παπαϊωάννου

 

 

Απάντηση