Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018 Οι βασικοί άξονες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Τραπεζική” της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ. Ομιλία, από τον Π. Γκόγκα, Αν. Καθηγητή ΔΠΘ, Συντονιστή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Τραπεζική” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018

548


Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές: Προκλήσεις και δυνατότητες
της δημοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή.
Παρουσίαση του κ. Γρηγόρη Πασχαλίδη Καθηγητή Τμήματος Δημοσιογραφίας
και ΜΜΕ ΑΠΘ.
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018
Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής εργασίας: τι κάνω και πως.
Παρουσίαση του κ. Αντώνη Λιοναράκη, Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών ΕΑΠ.
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018
Εξελίξεις στον Τουριστικό κλάδο, η θέση της Ελλάδας και ο ρόλος
της Εκπαίδευσης – Η περίπτωση του νέου Προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών “Διοίκηση Τουρισμού” της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Παρουσίαση από τον Γ. Αγιομυργιανάκη, Καθηγητή ΕΑΠ, Πρόεδρο Ακαδημαϊκής
Επιτροπής Εποπτείας του Προγράμματος Σπουδών “Διοίκηση Τουρισμού”.
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Επενδύοντας στη γνώση: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων.
Παρουσίαση του κ. Γιώργου Γκαντζιά Καθηγητή Πολιτιστικής Πολιτικής και
Διοίκησης Διευθυντής ΜΠΣ ΔΠΜ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ΕΑΠ.
Πρόγραμμα Παράλληλων Εκδηλώσεων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ 14, ΑΊΘΟΥΣΑ AKADEMIA
19:30 – 20:30
10:30 – 11:30
16:00 – 17:00
20:30 – 21:30
17:30 – 18:30

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018
Δραστηριότητες δικτύωσης αποφοίτων ΣΘΕΤ – ΕΑΠ
(Δ. Καλλές, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ).
Ομιλία: Η Επιστήμη των Μεγάλων Εκπαιδευτικών Δεδομένων – The Science of Big
Educational Data (Β. Βερύκιος, Καθηγητής ΣΘΕΤ).
“Η σημασία της μελέτης φωτισμού και η εκπαίδευση του μελετητή
φωτισμού”.
Παρουσίαση Στυλιανού Ζερεφού, Καθηγητή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018
Η δυναμική των εξ Αποστάσεως Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ.
Παρουσίαση από τον Αθανάσιο Μιχιώτη, Κοσμήτορα Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Το νέο αγγλόφωνο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
“Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του ΕΑΠ”.
Παρουσίαση από τον Ι. Λαγούδη, Επ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Μέλους της ΑΕΕ του ΔΕΟ. Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Προώθηση της εκπαίδευσης STEM στην τάξη.
(Αχ. Καμέας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ).
Παρουσίαση Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Σπουδών της ΣΘΕΤ.
(Αχ. Καμέας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ, Δ. Καλλές, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΣΘΕΤ, Κ. Μπουρίκας, Επίκουρος Καθηγητής ΣΘΕΤ).
www.eap.gr
10:00 – 11:30
14:30 – 15:30
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:30 – 17:00
Πρόγραμμα Παράλληλων Εκδηλώσεων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ 14, ΑΊΘΟΥΣΑ AKADEMIA