Στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ. Ν. Ντίτορα, ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Αθανάσιος Σκάρλος  και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λουτροπηγής  Δήμου Σοφάδων κ. Μαρκαντώνης Βασίλειος.

842

Την Δευτέρα 25 Ιουνίου, ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Αθανάσιος Σκάρλος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λουτροπηγής Δήμου Σοφάδων, κ. Μαρκαντώνης Βασίλειος, επισκέφτηκαν  τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ. Νικολάο Ντίτορα.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και ο Συντονιστής αφού άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Σοφάδων, υποσχέθηκε να επισκεφτεί το Δήμο προκειμένου να ενημερωθεί ο ίδιος για τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.